Skip to main content
  • Nieuws
  • Meer dan 1500 erkenningen binnen onze streng gereguleerde markt

Meer dan 1500 erkenningen binnen onze streng gereguleerde markt

  • 02/07/2021

Ondernemerskoppel Els Paesmans en Koen Quaghebeur richtten in 2000 samen het bedrijf Globachem op. Dankzij hun gewasbeschermingsmiddelen kunnen land- en tuinbouwers hun gewassen gezond houden en meer productie uit 1 hectare halen, waardoor de ecologische voetafdruk verlaagt.

globachemJullie innovatieve slagkracht is groot. Hoe bereik je dat? 

Els: “In het begin richtten we ons vooral op chemische out-of-patent producten. De laatste jaren ligt de focus meer op eigen, innovatieve ontwikkelingen. We hebben een heus greennovation centre. Daar doen we heel wat proeven op nieuwe producten, vaak van natuurlijke oorsprong, om bijvoorbeeld te meten in welke dosis ze het best werken. Je moet weten, onze producten horen tot de meest gereguleerde producten op de markt. Er is quasi een nultolerantie qua risico’s. Kunnen bijen schade ondervinden? Mensen allergieën krijgen? Dan mag het product niet op de markt komen. We zijn trots dat wij ondertussen meer dan 1500 erkenningen hebben verkregen. Ook nu zijn we weer op de goede weg om een aantal nieuwigheden te lanceren. Of het ook echt kaskrakers worden, is altijd afwachten.” 

Wat is jullie grootste uitdaging? 

Koen: “We worstelen soms met de zwart-wit perceptie die leeft rond onze producten en de landbouwsector. Onterecht, want zij hebben indirect wel een positief effect op het milieu: ze zorgen voor minder voedsel- en kwaliteitsverlies, de houdbaarheid van voedsel wordt langer en er kan dubbel zoveel geproduceerd worden per hectare. Daardoor kan oppervlakte vrijkomen voor bos en natuur. Onze producten verlagen dus de ecologische voetafdruk van land- en tuinbouw. Plus, ze verzekeren dat we genoeg voedsel kunnen blijven telen voor de groeiende wereldbevolking.” 

Perceptie is één ding, maar jullie eigen waarden bepalen jullie zelf. 

Els: “Zeer zeker, die zitten vervat in het begrip Framily. Elke letter staat voor een waarde: fun, respect, ambition, enzovoort. We hebben er samen met onze medewerkers over nagedacht. In coronatijden is het iets moeilijker om die waarden echt te doen leven. Ondertussen hebben we onze collega’s in het buitenland al 1,5 jaar niet meer gezien. Maar je merkt wel dat het een enorme hulp is om ons figuurlijk te verbinden.” 

Wat brengt de toekomst nog? 

Koen: “Door de klimaatopwarming duiken er steeds nieuwe plagen op die in ons land nog geen natuurlijke vijanden hebben. Ook die willen wij kunnen controleren. We zetten in op 3 strategische assen. Ten eerste internationalisering: we zijn nu vooral actief in Europa en Noord-Afrika, maar er zijn nog veel landbouwlanden te veroveren, zoals Brazilië, Oekraïne en Rusland. We zoeken naar participaties om daar voet aan grond te krijgen. Onze tweede as is innovatie: we blijven nauw samenwerken met universiteiten en onderzoeksinstellingen om nieuwe producten te ontwikkelen. Tot slot gaan we voor professionalisering: we willen alsmaar efficiënter werken, beter rapporteren en verder aan onze organisatiecultuur bouwen, om zo de klanten blijvend de service te bieden die ze verdienen.”  
 

Contactpersoon

Elien Wuestenberghs

Coördinator events