Skip to main content
  • Nieuws
  • Maatwerkbedrijf AAROVA wordt nieuwe campus Gentse Arteveldehogeschool

Maatwerkbedrijf AAROVA wordt nieuwe campus Gentse Arteveldehogeschool

  • 23/09/2021

De Gentse Arteveldehogeschool en AAROVA, het geesteskind van de Oudenaardse ondernemer Thierry Snauwaert, slaan de komende jaren de handen in elkaar om meer hoger onderwijs in Oudenaarde aan te bieden. Het maatwerkbedrijf stelt o.a. infrastructuur beschikbaar als leslokalen. Hun gezamenlijke missie: levenslang leren meer flexibel en toegankelijk maken. 

foto
Kathy Dewitte en Patricia Claessens, Arteveldehogeschool, samen met Thierry Snauwaert, Aarova. 

 

De verhuis is deel van een groter groeimodel van de hogeschool en AAROVA. Naast het Graduaat Accounting Administration zullen er op termijn meer graduaatsopleidingen én postgraduaten een plek krijgen. Niet enkel in het interessegebied Business en Management – de natuurlijke habitat van Thierry Snauwaert – maar ook in Communicatie, Media en Design en Gezondheid en Zorg. 

Satellietcampus

Over een periode van 3 à 4 jaar wordt het gebouw op die manier omgevormd tot een volwaardige satellietcampus van de hogeschool. Daarmee zetten Arteveldehogeschool en AAROVA in op méér flexibel en toegankelijk levenslang leren en duaal leren in Oudenaarde. 

Momenteel gaat het nog om twee lokalen in het bedrijfsgebouw van Aarova waarin de studenten van het Graduaat Accounting Administration een plek krijgen. Er zullen ook verschillende bootcamps plaatsvinden, alsook workshops voor scholen binnen het interessegebied Communicatie, Media en Design en Gezondheid en zorg. Vanaf volgend jaar staat ook het Graduaat Programmeren gepland in Campus Oudenaarde. 

"Naast de opleidingen die we er organiseren, willen we ook de dialoog aangaan met lokale besturen en economische spelers om hun noden in kaart te brengen"

Patricia Claessens, directeur domein Gezondheid en Zorg aan Arteveldehogeschool

Kruispunt Oudenaarde

De stad is daarvoor de ideale ligging: op het kruispunt van Aalst, Gent en Kortrijk. Als centrumstad in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen is Oudenaarde een perfecte kandidaat om hoger onderwijs en levenslang leren op de kaart te zetten. Patricia Claessens, Directeur domein Gezondheid en Zorg: “Naast de opleidingen die we er organiseren, willen we ook de dialoog aangaan met lokale besturen en economische spelers om hun noden in kaart te brengen. Op die manier willen we een kwalitatief hoogstaand aanbod ontwikkelen gericht op de arbeidsmarkt.” 

Levenslang en duaal leren

Die visie past binnen de opkomst van duaal en levenslang leren in het hoger onderwijs, concepten waarop Arteveldehogeschool de laatste jaren sterk inzet. Niet enkel met de oprichting van Artevelde Academy – waarin hun professionaliseringsaanbod werd gebundeld – ook in hun praktijkgericht onderzoek. Kathy Dewitte, Directeur domein Business en Management: “De afgelopen jaren hebben we samen met onze partners SYNTRA Midden-Vlaanderen en Liberform verschillende onderzoeken opgestart die duaal leren (werkplekleren) integreert in de curricula van onze opleidingen. Eerst de graduaatsopleidingen zoals Accounting Administration, nu ook de bacheloropleidingen. Daarbij keken we niet enkel naar de mogelijkheden die duaal leren creëert voor praktijkgericht onderwijs, maar ook voor de arbeidsmarkt en de individuele werknemer.” 

Mikken op ander type student

In die graduaatsopleidingen zit een belangrijk type student die niet meteen voldoet aan het stereotiep: diegene die werk en/of gezin met een studie combineert in teken van professionalisering of heroriëntering. Esther Van Tilburg, Directeur domein Communicatie, Media en Design: “De meerwaarde van levenslang leren in onze maatschappij en voor onze constant evoluerende arbeidsmarkt kan niet ontkend worden. Met de uitbreiding van ons aanbod in Oudenaarde willen we flexibel onderwijs voor hen dichter bij huis brengen, maar ook toegespitst op en in functie van de werkvloer.”

Advertentie Festival van Vlaanderen