Skip to main content
  • Nieuws
  • “Maak loonsubsidies mogelijk in meerdere sectoren”

“Maak loonsubsidies mogelijk in meerdere sectoren”

  • 25/01/2021

Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit voor de uitbreiding van de loonsubsidie. Die steunmaatregel werd vrijdag aangekondigd voor de reissector en kan ook in andere sectoren, zoals events, ontspanning en cultuur, een beter alternatief zijn voor tijdelijke werkloosheid. “Een loonsubsidie gaat rechtstreeks naar de werkgever, die met dat geld zijn medewerkers uitbetaalt. Werknemers moeten niet langer gedwongen thuis zitten, maar kunnen werken of zich bijscholen. Dit is voor heel wat sectoren uitermate belangrijk, want de heropstart van een onderneming gebeurt niet van de ene dag op de andere. Omzetverlies betekent bovendien niet dat elke bedrijfsactiviteit is stilgevallen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “In Nederland heeft dit systeem zijn nut al bewezen. Het kostte de overheid daar een vergelijkbaar bedrag als ons systeem van tijdelijke werkloosheid.” Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits deelt de bezorgdheid en roept haar federale collega op om er werk van te maken. 

JJLL

"Een loonsubsidie gaat rechtstreeks naar de werkgever, die met dat geld zijn medewerkers uitbetaalt."
 

In de nieuwe Voka-paper wordt de tijdelijke werkloosheid tegen het licht gehouden. Voka schuift er het systeem van de loonsubsidie als alternatief naar voren.

In het stelsel van tijdelijke werkloosheid komt de uitkering via de uitbetalingsinstanties van de vakbonden rechtstreeks bij de werknemer. In een regime van loonsubsidie kan eenzelfde ondersteuning per capita rechtstreeks naar de werkgever gaan die dit op maat kan inzetten om mensen zinvolle activiteiten te laten verrichten, markten te prospecteren, mensen op te leiden, diensten en producten te vernieuwen, aan onderzoek en ontwikkeling te doen enzovoort.

In Nederland wordt het systeem van de loonsubsidie reeds gehanteerd (NOW, Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Tijdelijke werkloosheid wordt dankzij die maatregel actiever ingezet voor de herscholing of bijscholing van medewerkers. Bedrijven waarborgen hun continuïteit en medewerkers staan nadien sterker op de arbeidsmarkt. Het kostte de overheid een vergelijkbaar bedrag en er werd een vergelijkbaar deel van getroffen bedrijven mee ondersteund als in België via het systeem van de tijdelijke werkloosheid.

Meer opleidingskansen

Medewerkers die lange tijd in tijdelijke werkloosheid zitten, krijgen minder opleidingskansen en worden zo minder mobiel op de arbeidsmarkt. Tijdens de coronacrisis waren in 2020 gemiddeld een half miljoen mensen per maand tijdelijk werkloos. Uit een analyse van EAK (Enquête van de Arbeidskrachten) blijkt dat van hen slechts 2,9% een of andere opleiding heeft gevolgd. Dat is veel te weinig. De verhoopte doorbraak aan digitale opleidingen is, ondanks vele goede initiatieven, uitgebleven.

"Tijdens de coronacrisis waren in 2020 gemiddeld een half miljoen mensen per maand tijdelijk werkloos, waarvan slechts 2,9% een of andere opleiding heeft gevolgd."

“De ondernemingen zijn de overheden dankbaar voor de snelle en noodzakelijke ondersteuningsmaatregelen. Op die manier is ons economisch weefsel blijven leven. Het is nu tijd om de toekomst voor te bereiden. Maar het huidige systeem biedt te weinig toekomstperspectief aan mensen en ondernemingen op de middellange termijn. Voka pleit ervoor om in een aantal sectoren zoals toerisme, events en entertainment het systeem van de loonsubsidie in te voeren zodat we onze mensen en ondernemingen klaarstomen voor een succesvolle, duurzame en digitale toekomst”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

“Omzetverlies betekent niet dat elke bedrijfsactiviteit is stilgevallen. Zo wil de reissector minimale dienstverlening aanbieden, staat de eventsector voor de uitdaging zich heruit te vinden, kan de transportsector verder werk maken van het opleiden van chauffeurs, of kan de luchtvaarssector zich voorbereiden op wellicht grondige transities. Louter thuiszitten en wachten op betere tijden levert niets op”, besluit hij.

loonsubsidie2Minister Crevits: "Goede zaak"

Vlaams minister Hilde Crevits zegt na onze oproep in Het Belang van Limburg die bezorgdheid te delen, hoewel het om een federale bevoegdheid gaat: “Ik roep mijn collega Pierre-Yves Dermagne op om structureel een opleidingsplicht in het stelsel tijdelijke werkloosheid in te bedden. Het is een goede zaak om in bepaalde sectoren te kunnen kiezen tussen tijdelijke werkloosheid en loonsubsidies.”

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Circuit Zolder