Skip to main content
  • Nieuws
  • MAAAT wil uitblinken in oplossingen op…maat

MAAAT wil uitblinken in oplossingen op…maat

  • 12/09/2019

Een fonkelnieuwe naam en branding, een verse directie, een gewijzigde strategie: meer disruptief kan je nauwelijks zijn als bedrijf. De vroegere Beschutte Werkplaats Aalst (BWA) gaat voortaan als MAAAT door het leven. Met 3 gedurfde a’s, waarvan eentje staat voor Aalst. “We willen als allrounder onze klanten oplossingen aanreiken en meedenken over hun concurrentiepositie. Noem ons voortaan gerust een solutions provider.”

“Onze teamcoaches zijn experts die het vakdomein van de klant beheersen en hun begeestering overbrengen naar onze maatmedewerkers”

Johan Delauw, algemeen directeur MAAAT

Soms voel je de positieve energie als je ergens binnenkomt. Of de vernieuwing die er in de lucht hangt. Johan Delauw, algemeen directeur van maatwerkbedrijf MAAAT, ontvangt ons met open armen in een pas geschilderd kantoor, geflankeerd door zijn HR-manager, operations manager en communicatiepartner WELL. “We zijn een team dat samen aan een stevig project bouwt. Ik ben daar slechts één schakel van. Ik geloof niet in alleenheersers: je moet een sterk team bouwen rondom jou.”

Johan werkte reeds voor de vroegere Beschutte Werkplaats Aalst (BWA) tussen 2012 en 2016 als operations manager. Sinds januari 2019 is hij terug aan boord als algemeen directeur. In 2016 verliet hij het schip omdat hij niet meer op dezelfde golflengte zat met de toenmalige directie. “Ik vond dat we strategisch verder moesten gaan en ons bedrijf omvormen.” Maar kijk, vorig jaar contacteerde de raad van bestuur hem terug.

Van uitvoerder tot solutions provider

Sinds 1 januari 2019 verandert het maatwerkbedrijf in sneltreinvaart. Zo is MAAAT gaan focussen op enclavewerking. “De levertermijnen en reactietijden in de industrie worden steeds korter en het transport wordt duurder. Dan moet je als maatwerkbedrijf zo veel mogelijk ter plekke aanwezig zijn bij je klanten, waar de actie nodig is”, vertelt Johan. 
 “Als wij met klanten rondlopen in hun productie, kunnen we aangeven waar ze kunnen optimaliseren”, vult Bart Wouters, operations manager, aan. “Klanten zijn zo fel bezig met hun product dat ze sommige zaken errond uit het oog verliezen. We kunnen de flow verbeteren waardoor het werk sneller en efficiënter gebeurt, en ondertussen doen we ook aan kwaliteitscontrole.” Johan geeft een concreet voorbeeld. “Ik onderhandel nu met een klant uit de metaalsector die worstelt met een aantal nevenbewerkingen in zijn productie. Daarvoor doet hij  nu beroep op interimkrachten, maar ik heb hem enclavewerking voorgesteld aan een loonkost die goedkoper is en met de garantie dat het afgesproken team dagelijks present is.” 
MAAAT wil zich profileren als een solutions provider. “In plaats van enkel taken uit te voeren, willen we zelf oplossingen aanbieden. We gaan niet zelf op zoek naar specialisaties, maar luisteren wat de bedrijven willen. Daarna stellen we een team samen, op maat van de bedrijven.” Cruciaal hierbij zijn de teamcoaches, zeg maar dé schakel tussen de maatwerkers en de klanten. Johan: “We werven teamcoaches aan met de nodige diversiteit en ervaring opdat we telkens de expert in huis hebben die toegevoegde waarde kan bieden. In een enclave in een voedingsbedrijf hebben wij een teamcoach die alle procedures in de voedingsindustrie kent. We zoeken dus experts die het vakdomein van die klant beheersen en hun begeestering overbrengen naar hun team van maatwerkers. We willen meedenken met de klant rond zijn uitdagingen, zijn kostprijs, zijn concurrentiepositie, alles waar hij wakker van ligt. Zie ons eerder als een allrounder die maatwerk levert, eerder dan  een specialist.”

Maten onder elkaar

Bij een vernieuwde strategie past een nieuwe, originele bedrijfsnaam: MAAAT. MAAAT wil uitblinken in oplossingen op…maat
Die refereert naar maatwerk en naar de A van Aalst, want de lokale verankering is belangrijk.  Johan: “Met MAAAT pretenderen we dat we even goed of zelfs beter kunnen doen dan reguliere subcontractors. Sinds 1 januari 2019 zijn de vroegere sociale werkplaatsen en beschutte werkplaatsen allemaal maatwerkbedrijven, ook daar spelen we op in. Tot slot willen we een echt team vormen. Onze maatwerkers zeggen letterlijk ‘Hey, maat’ als ze elkaar zien. Met die nieuwe naam zijn ze onmiddellijk verbonden met ons bedrijf.”

De algemeen directeur is vaak verrast hoeveel ze uit hun maatwerkers kunnen puren, dankzij de ondersteuning van de teamcoaches en de sociale dienst. “Het is een spannende zoektocht om te ontdekken waarin ze excelleren: solderen, administratieve taken, vele soorten plastics herkennen in recyclage. (wijst naar de muren) Deze ruimte is geschilderd door onze eigen mensen. Als we dat voor onszelf kunnen, waarom ook niet voor externe klanten? Alles draait rond de juiste man en vrouw op de juiste plaats, via individuele opleidingsplannen!”

Op maat van de... maatwerkers

Karen De Rop, HR-manager sinds januari 2019 en sinds 2013  verantwoordelijke sociale dienst, knikt volmondig: “Onze mensen hebben een beperking en/of kennen sociale of financiële problemen. MAAAT werkt niet enkel voor de bedrijven, maar ook voor zijn eigen medewerkers: ze moeten zich hier goed voelen, zowel professioneel als persoonlijk kunnen groeien. Ze zijn heel trots op wat ze doen. Voor de vroegere naam BWA schaamden ze zich een beetje. Ze zeiden nooit: ‘Ik werk voor een beschutte werkplaats, maar wel: ‘Ik werk voor Tupperware of Gates’. Eigenlijk geven we hun hun trots terug.” 
Alles zal sowieso digitaler worden, waardoor het gemakkelijker wordt voor de maatwerker in het magazijn. Collega-maatwerkbedrijven werken vandaag al met beelden die geprojecteerd worden op tafels of met andere nieuwe digitale technologieën, aangepast aan onze mensen. Elke kleine verandering in het productieproces is voor ons een innovatie. Er verandert zoveel voor onze maatwerkers en nog meer voor onze omkadering, we moeten zorgen dat iedereen op de trein blijft zitten.”

Investeren in mensen en bakstenen

Behalve een nieuwe strategie, nieuw talent en een nieuwe naam wordt er ook volop geïnvesteerd in de infrastructuur. Johan: “Begin volgend jaar gaan we deze site verder uitbouwen en vernieuwen. Onze maatwerkers moeten in een aangename omgeving kunnen werken. We hebben nu twee sites, goed voor 8.000 vierkante meter productie en logistiek, dat zullen er in een eerste fase 9.500 worden op onze bestaande terreinen. Voor de tweede fase is het noodzakelijk om extra grond aan te kopen. Nu tellen we 125 arbeiders en 20 medewerkers in de omkadering. Tegen eind 2020 willen we naar 160 à 170 groeien. We willen dus een ‘volle’ tewerkstelling nastreven, maar je moet er ook de ruimte voor hebben.” 

“Het sterke aan de vroegere BWA is dat er de laatste decennia heel zorgzaam met de centen is omgesprongen. De keerzijde is dat er te weinig werd geïnvesteerd. We zijn een financieel gezond bedrijf, maar nu moeten we ons klaarmaken voor de toekomst en die langetermijnvisie realiseren, zodat ook onze mensen weten dat ze hier kunnen groeien.” 

www.maaat.be
 

Artikel uit publicatie