Skip to main content
  • Nieuws
  • Loodsenbonden ruziën. Haven opnieuw kind van de rekening.

Loodsenbonden ruziën. Haven opnieuw kind van de rekening.

  • 29/03/2017

Minder dan een week na de actie van de Beroepsvereniging van loodsen (BVL) voeren sinds dit weekend het VSOA en het ACOD stiptheidsacties. Deze acties van de Zee- en Kustloodsen zorgen voor oplopende vertragingen (tot liefst 24 uur) bij zowel op- als afvarende schepen naar de Antwerpse haven. Het eerste schip werd ondertussen al afgeleid naar de haven van Rotterdam. Aan de basis van deze acties ligt net zoals vorige week onvrede over eerder bereikte akkoorden. De klanten van de Antwerpse haven zijn hier eens te meer het kind van de rekening.

De reputatie van Antwerpen als betrouwbare haven krijgt daarmee opnieuw een deuk. Alfaport-Voka en ASV veroordelen deze actie in zeer scherpe bewoordingen. Stephan Vanfraechem, algemeen directeur van Alfaport-Voka en Eddy Wouters, directeur generaal van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV): ’De gevolgen van deze stiptheidsacties worden alsmaar duidelijker. De vertragingen worden niet meer uitgedrukt in minuten maar in – vele – uren. Minder dan een week na de acties van de BVL wordt het internationale cliënteel van de Antwerpse haven dus opnieuw geconfronteerd met vertragingen als gevolg van wat stilaan het misbruik van een monopolypositie door de loodsen kan genoemd worden. Opnieuw wordt er door de loodsenbonden naar het stakings- of actiewapen gegrepen om haar  gelijk te halen. Alle loodsen moeten beseffen dat ze hier echt met de reputatie van de haven spelen. Een reputatie van betrouwbaarheid is binair: ofwel is ze er ofwel niet. Je kunt niet een beetje betrouwbaar zijn. Eens die reputatie wankelt, sta je als haven constant in het defensief en heb je de zaken niet meer onder controle. Het afleiden van het eerste schip kan gevolgd worden door vele anderen. Men moet dan ook beseffen dat men hier ook de toekomst van de Antwerpse haven in het gedrang brengt’, klinkt het.

En Eddy Wouters vult nog aan: ‘Deze actie is dubbel jammer omdat ze er komt na een jaar intensieve samenwerking n.a.v. de audit nautische keten die is doorlopen. Wij vragen met zeer veel aandrang een onmiddellijke stopzetting van de acties. Men moet echt beseffen dat men het stakingswapen niet zomaar telkens opnieuw kan bovenhalen bij elk meningsverschil.’

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
Gosselin