Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Lokale overheden en ondernemersorganisaties luiden alarmbel over kanaal Roeselare-Leie

Lokale overheden en ondernemersorganisaties luiden alarmbel over kanaal Roeselare-Leie

  • 10/02/2020

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de toestand van het kanaal Roeselare-Leie ronduit dramatisch is. Als er in de komende jaren geen tientallen miljoenen euro in het kanaal worden geïnvesteerd, dreigt het ergste.

Het Burgemeestersoverleg Midwest trekt samen met de provincie West-Vlaanderen en ondernemersorganisaties Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Unizo West-Vlaanderen aan de alarmbel.

Deze week antwoordde Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, nog op een vraag van Vlaams parlementslid en burgemeester van Izegem Bert Maertens dat tijdens deze legislatuur elk jaar 5 miljoen euro zal worden vrijgemaakt om herstellingswerkzaamheden aan het kanaal uit te voeren.

Uit een studie van De Vlaamse Waterweg blijkt echter dat deze 5 miljoen onvoldoende zijn. Gespreid over de komende vijf jaar zal er minstens 32 miljoen euro nodig zijn om het kanaal bevaarbaar en dus levensvatbaar te houden. Bovendien is naast die 32 miljoen ook nog een bedrag van 26,5 miljoen euro nodig voor de verdere uitdieping van de Kop van de Vaart. Geld dat nu niet op tafel ligt.

Kris Declercq, burgemeester van Roeselare en voorzitter van de DVV Midwest, stelt krachtig: “Ons kanaal moet bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse Regering staan. Deze week nog nam ik het initiatief om alle krachten in de regio te bundelen. Het in stand houden en opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie is een dossier dat de hele regio aanbelangt. Alle lokale overheden en de provincie dienen samen, over gemeente- en partijgrenzen heen, te ijveren voor de broodnodige investeringen.”

Gedeputeerde Jean de Béthune zal de coördinatie van deze missie op zich nemen. “Het is belangrijk dat we alle krachten bundelen zodat het kanaal de nodige aandacht en budgetten krijgt. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen investeert niet voor niets miljoenen euro’s in de bouw van een nieuwe river terminal in Roeselare. Wij geloven sterk in de meerwaarde van de binnenvaart, maar om die modal shift mogelijk te maken, is een goede basisinfrastructuur primordiaal”, aldus Jean de Béthune.

Volgens Bert Mons, algemeen directeur Voka West-Vlaanderen, dreigt zonder de noodzakelijke investeringen vijftig procent van alle scheepvaart op het kanaal verloren te gaan, wat voor de bedrijven ernstige gevolgen zou hebben. Alle transport zou opnieuw over de weg moeten gebeuren met alle gevolgen van dien op het vlak van mobiliteit en luchtverontreiniging.

Michel Soubry, regiovoorzitter Voka voor Midden-West-Vlaanderen en CEO Etabl. J. Soubry NV/SA, bevestigt: “Het kanaal Roeselare-Leie is onze levensader. Via dit kanaal ontvangen wij dagelijks onze grondstoffen vanuit Frankrijk of overzees – via Gent – op een betrouwbare, economische en milieubewuste manier. De binnenvaart staat echter niet stil. Kleine schepen verdwijnen en worden vervangen door grotere en moderne binnenschepen die beantwoorden aan onze behoeften voor de toevoer van grondstoffen.”

Het Burgemeestersoverleg Midwest, de provincie West-Vlaanderen en Voka West-Vlaanderen wensen daarom samen met andere partners op korte termijn verder te overleggen met de Vlaamse overheid over de noodzakelijke initiatieven.
 

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag