Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse werkgevers discrimineren NIET

Limburgse werkgevers discrimineren NIET

  • 18/05/2017

Op 27 april presenteerde SD Worx in samenwerking met Voka – KvK Limburg een onderzoek waaruit blijkt dat er een structurele krapte op de Limburgse arbeidsmarkt dreigt. Na 3 weken intens speurwerk kwam de studiedienst van ACV Limburg gisteren met een paar komma’s (zelfs geen punten) waarmee ze (uiteraard) naar de pers stapten…

pistooltje
De studiedienst van ACV Limburg heeft na 3 weken een waterpistooltje gevonden...

 

Onder de titel ‘Limburgse werkgevers discrimineren meer dan andere’, stelde Jean Vranken onomwonden dat Voka halve waarheden en hele leugens vertelt…

“Normaal gezien reageren we nooit op dergelijke insinuaties’, stelt gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg Johann Leten. ‘Iedereen heeft recht op een eigen mening, daar hebben we respect voor. Maar dat ACV ons leugenaars noemt, dat is bijzonder respectloos…’

Op de persconferentie van 27 april werd de complete studie waarnaar ACV refereert aan de pers bezorgd (ter plekke en later per mail). Als ACV nu beweert dat wij cijfers verzwegen hebben dan is dit niet minder dan een hele leugen. 

Limburgse werkgevers discrimineren?

ACV citeert uit dezelfde studie: “Hieruit blijkt ook dat Limburgse KMO’s niet geneigd zijn om potentiële werknemers aan te werven die ouder zijn dan 50 jaar (voor 29% is dit doorslaggevend itt 25% op Vlaams niveau)

Ook dit is een halve leugen en compleet uit zijn context gerukt. SD Worx onderzocht 26 bepalende eigenschappen op basis waarvan bedrijven personeel aanwerven. De COMPLETE tabellen staan op slide 11,12, 13 en 14 (zie de link hierboven).

De juiste motivatie staat op plaats 1, kennis van de landstaal op 2, passen binnen de bedrijfscultuur op 3, flexibiliteit op 4 etc. Dit geldt zowel voor Vlaanderen als voor Limburg.

Als we kijken naar de minst bepalende eigenschappen dan staat leeftijd op de allerhoogste plaats.(tabel 11 en 13)

Als we hier de verschillen met Vlaanderen bekijken dan zegt in Limburg 40% dat leeftijd boven de 50 helemaal niet bepalend is (tov 42% in Vlaanderen), 31% dat dit amper bepalend is (tov 32%in Vlaanderen), 14% dat dit een beetje bepalend is (tov van 9% in Vlaanderen) en in Limburg vindt 14% van de KMO’s dit doorslaggevend (tov 16% in Vlaanderen).

Op basis van deze cijfers stellen dat Limburgse werkgevers discrimineren is een leugen. De verschillen tussen Vlaanderen en Limburg zijn in dit verband overigens statistisch onbeduidend. Enkel mensen die hier 3 weken lang met een vergrootglas doelbewust gaan zoeken…

Waterpistooltje

ACV leest inderdaad dat de leeftijd van 50 jaar voor 29 procent van de Limburgse werkgevers bepalend is in hun keuze voor een aanwerving. De duur van de werkloosheid is voor 41 procent van de respondenten bepalend. Of een kandidaat gesyndiceerd is, is voor 29 procent bepalend. Er zijn weliswaar 17 eigenschappen (van de 26) waar de werkgevers meer belang aan hechten voor een aanwerving.

ACV trekt deze studie helemaal uit de context en veronderstelt dat leeftijd, werkloosheid en gesyndiceerd zijn allesbepalend zijn. Dat is een regelrechte leugen. Een aanwerving is een combinatie van al de 26 bepalende eigenschappen die SD Worx formuleerde en the smoking gun van het ACV is eigenlijk niet meer dan een waterpistooltje. Als een kandidaat goed scoort op een paar van die zeventien belangrijkere eigenschappen, zal een werkgever écht niet afknappen op leeftijd, werkloosheid of de vakbond. Het ACV schildert onze werkgevers af als simpele zielen die zich blindstaren op drie eigenschappen. Dat pikken wij niet!

Het gaat om de motivatie, mijnheer

Hetzelfde geluid bij de uitvoerders van de studie. Johan Van Duyse, strategisch adviseur SD Worx: ‘Tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten wezen we er reeds op dat echt statistisch relevante verschillen tussen Limburg en Vlaanderen slechts bij twee aanwervingscriteria zeer opvallend waren: bij de vraag of de kandidaat bereid is flexibele uren te werken in functie van de noodzaak (60% van de Vlaamse zaakvoerders vond dit helemaal doorslaggevend, en niet minder dan 74% van de Limburgse zaakvoerders deden dat). De kennis van de eerste landstaal was de tweede: helemaal doorslaggevend voor 94% van de Limburgers tegenover 77% voor de Vlaamse zaakvoerders.

‘Overigens bleek ook dat Limburgers het minst van al vereisen dat er een minimumervaring van 3 jaar in de sector is (38% vond dit niet bepalend versus 30% in Vlaanderen. Ook vinden Limburgers dat een sociaal of maatschappelijk engagement best wel goed is… Slechts 6,4% van de Limburgers vindt dit helemaal niet bepalend, tegenover 13% in Vlaanderen.

Deze cijfers bewijzen dat de Limburgse zaakvoerders op zoek zijn naar geëngageerde flexibele medewerkers, wat ook hun achtergrond is, iets wat volledig past in het ultieme besluit van onze studie: het gaat om de motivatie mijnheer’, besloot Van Duyse,   

Hangmat of werkvloer?

Ten slotte gelooft ACV Limburg blijkbaar niet in de hangmatwerkloosheidscultuur… Nochtans spreken de cijfers (die ACV zelf ook hanteert) hier voor zich. In Limburg zijn er 3 000 vacatures. En ook 30 000 werklozen…. Begrijpe wie kan?

‘Een laatste cijfer nog. De Limburgse werkgevers staan inderdaad iets meer afkerig tegenover gesyndiceerde werknemers (voor 18% helemaal doorslaggevend) dan de Vlaamse (15%). Ook dit is statistisch misschien niet relevant maar als we de holle retoriek van het ACV hoorden en lazen, begrijpen we dit wel.'