Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Limburgse vzw legt bom onder alle vergunningen in Vlaanderen

Limburgse vzw legt bom onder alle vergunningen in Vlaanderen

  • 24/11/2021

De vzw Leefbaar Land vraagt de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de huidige Vlaamse stikstofregels te vernietigen. “In dat geval kan geen enkele bouwvergunning in Vlaanderen nog worden afgeleverd”, hekelen Johann Leten en Kris Claes van Voka-Limburg. Zij gaan in de tegenaanval.

Meer en meer lijkt het stikstofdossier dé splijtzwam binnen deze Vlaamse regering. De discussie startte in februari, toen de Raad voor vergunningsbetwistingen (RvVb) het Vlaamse Stikstofarrest op de helling zette door de vergunning voor een kippenstal in Kortessem te vernietigen. De uitspraak bedreigde elke andere vergunning waar extra neerslag in beschermd natuurgebied van stikstofverbindingen als NOx (verkeer, industrie) of ammoniak (landbouw) mee gemoeid is.

Om het dossier te deblokkeren kwam minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op 3 mei met een ‘ministeriële instructie’: voor de landbouw kan er de facto geen vergunning meer worden afgeleverd die een effect heeft op de omliggende natuur; voor de industrie kan dat wel als de neerslag van stikstofverbindingen die een project veroorzaakt maximaal 1 procent bedraagt van wat een natuurgebied aankan. Dit moet in een ‘passende beoordeling’ worden nagegaan.

Deze tijdelijke ingreep was nodig om rechtszekere vergunningen te kunnen afleveren, zoals de vergunningsaanvraag van de Vlaamse Waterweg voor het bouwrijp maken van het laatste stuk van de Ford-site in Genk. Die dreigde te verlopen waardoor het hele dossier van voren af aan moest beginnen.

Tegen het einde van het jaar moet Demir met een definitief stikstofkader (Programmatorische Aanpak Stikstof , kortweg PAS) komen. Of dit lukt is zeer de vraag, want de verdeeldheid binnen de Vlaamse regering hierover is groot: de CD&V van minister Hilde Crevits neemt het op voor de boeren, de N-VA Van Zuhal Demir trekt de kaart van de natuur en van de industrie.

Nietigverklaring

De Boerenbond vond de tijdelijke stikstofregeling van meet af aan “streng voor de landbouw en soepel voor de industrie.” Ze vroeg zich zelfs openlijk af of deze regeling wel “stand zal houden voor de rechter”.

Een maand na de ministeriële instructie zag de vzw Leefbaar Land plots het daglicht. Op 2 september diende diezelfde vzw bij de RvVb een verzoekschrift in om Demirs ministeriële instructie nietig te verklaren. Als belangrijkste argument haalt ze aan dat alle projecten die stikstofuitstoot veroorzaken een passende beoordeling moeten krijgen - álle bouwprojecten dus.

“Als de RvVb tot vernietiging zou overgaan, heeft dit catastrofale gevolgen voor heel Vlaanderen”, zeggen Johann Leten en Kris Claes namens Voka-nationaal en Voka-Limburg. “Vergunningen zouden gigantische vertragingen oplopen met enorme administratieve lasten voor aanvragers en vergunningverleners. Ook voor de Ford-site in Genk zou dit dramatisch zijn.”

18.000 vergunningen

Daarmee dreigt eenzelfde scenario als in Nederland. Daar stelde de Raad van State in mei 2019 vast dat in de vergunningprocedure een ecologische toets ontbrak. Die toets zou nodig zou zijn om het effect van de beloofde maatregelen ter compensatie van de stikstofuitstoot te bevestigen. Een direct gevolg was dat 18.000 bouwvergunningen niet verleend konden worden op basis van het Programma Aanpak Stikstof en 27.000 jobs in gevaar kwamen.

Om de situatie op de lange termijn (tot 2030) op te lossen werd een commissie opgericht. Die adviseerde in juni vorig jaar om de landelijke uitstoot van NH3 en NOx met de helft te reduceren ten opzichte van 2019.

Vzw Leefbaar Land

Om het een en ander goed te begrijpen, heeft de redactie de oprichtingsakte van de vzw Leefbaar Land opgevraagd. Die leert dat de vzw “wil optreden voor een optimale sociaaleconomische situatie voor al haar leden, meer bepaald de landbouwers als deel van haar leden”.

De vzw met zetel op een landbouwbedrijf aan de Steenbergstraat 7 in Bree, kent twee oprichters: De Henegouwse Hilda Rombouts (26) en Truienaar Philippe Martin (56). Naast landbouwer en gewezen CD&V-lid is deze laatste ook aangesloten bij de Boerenbond. “De Boerenbond heeft niets met dit verhaal te maken”, beweert Martin. “We hebben de vzw met een 15-tal landbouwers opgericht. Hilda is bij dit verhaal betrokken omdat ze ook in Peer boert, onze zetel ligt in Bree omdat daar de meeste van onze leden wonen.”

Martin geeft toe dat hij de mosterd in Nederland heeft gehaald. “Via het internet”, zegt hij. “Wij viseren niemand maar willen enkel een gelijke behandeling van landbouw en industrie, temeer omdat wij, landbouwers, ook al grote inspanningen hebben geleverd om de stikstofuitstoot te reduceren.”

Tegenaanval

Voka-Limburg gaat in de tegenaanval en heeft bij de RvVb een verzoekschrift tot tussenkomst in de zaak ingediend. “Het verzoekschrift van Leefbaar Land is allerminst pragmatisch en dient zeker niet het algemeen belang”, menen Leten en Claes. “In tegenstelling tot de landbouw heeft de industrie de voorbije tien jaar wél enorme inspanningen geleverd om de uitstoot van stikstof te verminderen. Bovendien wijzen studies uit dat minder dan 2 procent van de stikstofneerslag in Vlaamse natuurgebieden vandaag afkomstig is van de industrie. Daarom vragen wij de RvVb uitdrukkelijk om de ‘ministeriële instructie’ te bevestigen.”

Bron: Het Belang van Limburg