Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse verre export overschrijdt historische miljard-grens

Limburgse verre export overschrijdt historische miljard-grens

  • 01/03/2020

De goederenwaarde van de verre export van Limburgse bedrijven gaat voor de eerste keer over de grens van één miljard euro. “Dat is een historische prestatie”, zegt Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Ook het aantal uitgereikte oorsprongscertificaten groeide in 2019 met 5,2% en breekt eveneens een record.

verre export
Vlnr. Johann Leten (gedelegeerd bestuurder, Voka - KvK Limburg), Cathérine Dreesen (directeur internationalisatie & innovatie, Voka - KvK Limburg), Johan Potargent (CEO, AMS Robotics). 


Hulp nodig bij internationaal ondernemen?

Voka – Kamer van Koophandel Limburg reikte vorig jaar 25.738 oorsprongscertificaten uit die samen een goederenwaarde hebben van € 1.196.365.005,8. Dit document bewijst in welk land een product of de goederen in kwestie werden gefabriceerd. In vergelijking met vorig jaar steeg het aan oorsprongscertificaten met 5,2%, de goederenwaarde steeg met 20,7%. In 2019 werd vanuit Limburg naar een totaal van 158 landen geëxporteerd, nieuwkomers zijn onder meer Botswana, Martinique en Curaçao.

Net als vorig jaar voert Turkije op basis van goederenwaarde de lijst aan van topbestemmingen voor verre export. Opvallend is overigens dat het land zijn koppositie versterkt met bijna 9% meer export vanuit onze provincie. Verder in de top 3 doen China en Rusland haasje over zonder significante verschillen. 

goederen

Maar wereldwijd zien we een trend. Zo wordt bijna 74% van de wereldhandel vandaag gevat door handelsrestrictieve maatregelen, terwijl dat in 2009 nog maar 40% was. Cathérine Dreesen: “In feite is de brexit het beste voorbeeld van die evolutie. Zonder handelsakkoord zal het land ook in dit lijstje van verre export belanden. Dat heeft een wezenlijke impact op administratie en douaneformaliteiten, mogelijks op het vlak van oorsprongscertificaten. Daarom blijven we herhalen: heb je geen ervaring met verre export, wees dan zeker voldoende voorbereid.” 

Het type goederen dat naar Turkije wordt geëxporteerd is heel divers. De topsectoren zitten in chemie, transportmiddelen en machines. De belangrijkste goederen die uitgevoerd worden naar Rusland zijn onder andere onderdelen voor transportmiddelen en industriële toepassingen. De type sectoren die het in China goed doen, zijn zeer divers. Het Limburgse bier is in elk geval nog steeds een koploper. 

certificaten


“Inzetten op dienstenexport”

Innovaties op vlak van digitalisering en connectiviteit zorgen er voor dat de mogelijkheden voor de dienstenexport alsmaar toenemen. Dat bewijst het stijgende aantal born globals, bedrijven die meteen na hun start al naar het buitenland kijken voor schaalvergroting. Niet voor niets groeide de dienstenexport de voorbije 10 jaar wereldwijd 60% sneller dan de handel in goederen. 

Ook de Vlaamse dienstenexport is fors gestegen. Waar die in 2008 nog 39,9 miljard euro bedroeg, liep dit in 2016 op tot 58,9 miljard euro. Het aandeel van de dienstenexport in de totale export is echter de voorbije 5 jaar blijven hangen op om en bij de 23%. Dat terwijl het aandeel in gelijkaardige economieën als Nederland en de Scandinavische landen de afgelopen jaren net veel meer gestegen is.

“Dit kan er op kan wijzen dat Vlaanderen niet haar volle potentieel voor de dienstenexport benut”, merkt Cathérine Dreesen op. “Vlaanderen heeft nog heel wat potentieel op het vlak van telecommunicatie, informatica en technische diensten. Dienstverleners in deze sectoren zijn vaak ‘micronationals’ of ‘born globals’, relatief kleine bedrijven die toch zeer internationaal actief zijn. Zij hebben een andere soort internationaliseringsondersteuning nodig dan de meer klassieke bedrijven.”

Internationale Voka-hulp

Vanuit het SALK kwam al eerder naar voren dat export noodzakelijk is om Limburg economisch te laten groeien. Daarom zet Voka – KvK Limburg al jarenlang erg sterk in op ondersteuning voor alle soorten ondernemingen. “De born globals koppelen we in onze Co-founder hub bijvoorbeeld aan een ervaren ondernemer, die hen ondersteund met internationale kennis en een netwerk zodat ze sneller die volgende stap kunnen zetten.. De klassieke ondernemingen kunnen eveneens terugvallen op ons internationaal kamernetwerk. Internationale ondernemingen die zich willen voorbereiden op de toekomst kunnen dan weer terecht binnen onze businessclub Future Globals waarin we inspiratie opdoen over bovenstaande trends bij innovatie bedrijven.”

“In 2019 behandelden we 430 dossiers ter ondersteuning van internationalisatie, brachten we 83 bedrijven een bezoek ter ondersteuning van hun exportplannen en losten we 49 cases op met de hulp van de internationale Voka Ambassadeurs. We hebben vandaag voor 47 landen ondernemers die klaar staan om collega-ondernemers van een klankbord en advies te voorzien via dit initiatief. Tot slot zaten er 95 ondernemingen in onze internationale begeleidingstrajecten”, somt hij op.

Daarnaast wil Voka – KvK Limburg niet alleen ondersteunen, maar ook promoten. Cathérine Dreesen: “We beschikken over 47 internationale Voka-ambassadeurs, negen ervaren collega-ondernemers die ieder in een specifiek land of regio hun kennis en netwerk ter beschikking stellen van onze Voka-leden. We reiken ook iedere jaar de Limburgse Exportprijs uit om sterke exportprestaties te bekronen en onder de aandacht te brengen.”

Van waar komen de exportcijfers?

De exportcijfers voor verre export zijn gebaseerd op de uitgifte van oorsprongscertificaten. Die documenten zijn nodig om de oorsprong van de goederen aan te duiden en worden vooral gebruikt voor verre export (buiten de Europese Unie).
Goed om te weten is dat bedrijven massaal gebruik maken van het online platform Digichambers; 95,38% van de certificaten werd in 2019 digitaal afgeleverd. Dit betekent voor hen een stevige tijdswinst doordat er geen fysieke verplaatsing naar de Kamer meer nodig is. Daarnaast is het online platform ook kostenbesparend en CO2-neutraal.

Johan Potargent (AMS Robotics) getuigt over hun export:  

Met de steun van:

vlaio efro      vlaioeu

Contactpersoon

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo