Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse parlementairen en bedrijven leren bij over investeren in rechtszekerheid

Limburgse parlementairen en bedrijven leren bij over investeren in rechtszekerheid

  • 15/02/2017

Begin maart organiseerde Voka – KvK Limburg de 11de editie van Kamertemperatuur. Centraal daarin stond investeren in rechtszekerheid. Thema’s als een flexibelere regelgeving, de omgevingsvergunning, het decreet complexe projecten,… kwamen aan bod. Yves Tielemans en Ludo Van Doninck, Group Machiels, brachten een praktijkgetuigenis over het vergunningentraject van het Closing-the-Circle-project.

De elfde editie van Kamertemperatuur stond in het teken van investeren in rechtszekerheid. Steven Betz, senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij Voka, stelde zijn groeipaper over investeren in rechtszekerheid voor. Een evenwicht vinden tussen flexibiliteit en regelgeving is niet evident. Voka pleit voor eenvoudige rechtsregels die duidelijk en transparant zijn en flexibiliteit bieden op het juiste niveau. Zowel de rol van de wetgevende, de uitvoerende als de rechterlijke macht kwamen aan bod.

Getuigenis van Group Machiels

Yves Tielemans en Ludo Van Doninck van Group Machiels kwamen getuigen over het traject van vergunning dat een grootschalig project als Closing-the-Circle moet doorlopen. GRUP, Project-MER, milieuvergunning, bouwvergunning,… kwamen allemaal aan bod om het proces dat tot de valorisatie van deze indrukwekkende opslagplaats voor industrieel afval moet leiden. Niet alleen worden via innovatieve technologie duurzame materialen geproduceerd, maar op lange termijn zal de volledige site herbestemd worden tot een waardevol natuurgebied.