Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Limburgse ondernemers leveren al heel wat knappe inspanningen op weg naar de energietransitie”

“Limburgse ondernemers leveren al heel wat knappe inspanningen op weg naar de energietransitie”

  • 31/08/2022

“Het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen is niet mogelijk zonder het versnellen van de energietransitie.” Aan het woord: Bert Gysen, COO bij Energyville en Unit Manager Energietechnologie bij het VITO. Op vraag van Voka – KvK Limburg is Bert delegatieleider van de energiemissie Denemarken die eind oktober plaatsvindt. Naar aanleiding van deze missie kijkt hij ernaar uit om de visie van Energyville over energietransitie te delen met Limburgse ondernemers en inspirerende discussies aan te wakkeren…

bert gysen

 

Energietransitie hoog op de agenda

“Omwille van de Europese klimaatregelgeving en recente geopolitieke ontwikkelingen staat het thema duurzaam energiebeheer hoog op de agenda bij menig bedrijfsleider”, bevestigt Bert. “Stijgende energieprijzen en een te grote afhankelijkheid van vervuilende fossiele brandstoffen zorgen voor een nieuw speelveld, met aandacht voor minder energieverbruik, de productie van eigen energie, focus op elektrificatie en de troeven van digitalisatie. Het is duidelijk dat een transitie naar emissieloze energiebronnen grote technische en maatschappelijke omwentelingen vereist in alle sectoren van onze economie.”

Geen rechtlijnig pad

“Energietransitie is echter geen rechtlijnig pad richting emissieloze energiehuishouding in 2050”, geeft hij aan. “Bedrijven kunnen meerdere pistes bewandelen voor een veilige en betaalbare energievoorziening, en ondertussen bijsturen waar nodig. Vanuit Energyville reiken we hen de nodige expertise en tools aan om deze processen succesvol uit te rollen. Energie-efficiëntie op systeemniveau is en blijft het belangrijkste aandachtspunt, waarbij digitalisering een belangrijke facilitator is. Dankzij het inzetten van digitale tools kunnen we vraag en aanbod van energie immers beter op elkaar afstemmen, en ook meer flexibiliteit creëren.” 

 

“Energie-transitie is geen rechtlijnig pad richting emissieloze energie­huishouding in 2050.”

 

De switch van fossiel naar hernieuwbaar

Vandaag zijn wind- en zonne-energie betaalbare energiebronnen geworden. “We zien dat hernieuwbare energie qua kostprijs per geproduceerd kWh de goedkoopste formule is”, legt Bert uit. “Ook het kostenplaatje van opslagmogelijkheden evolueert gunstig. De onvoorspelbare beschikbaarheid van gratis zon en wind is uiteraard een minpunt. Op dat vlak zijn ‘klassieke’ energiebronnen dan weer betrouwbaarder, met steenkool als goedkoopste bron. Vandaag staan de kranten vol over het al dan niet openhouden van steenkool-, gas- en kerncentrales. Een begrijpelijke discussie, al is het maar de vraag of het (opnieuw) inzetten van fossiele brandstoffen de energietransitie niet verder dreigt te hypothekeren…”

Ondernemend Limburg

Limburgse ondernemers zijn alleszins hard bezig met energie-efficiënt ondernemen en produceren. “We zien dat vele bedrijven al zelf energie produceren of maatregelen treffen om het energieverbruik maximaal terug te dringen”, zegt Bert. “Start-ups denken actief mee om de energietransitie in onze provincie te faciliteren. Denk maar aan de ontwikkeling van innovatieve vormen om waterstof op te slaan en te vervoeren. Of ook de lancering van efficiëntere batterijen, performantere elektrolyzers en toekomstbestendige laadinfrastructuur. En ook bij energie-
intensieve ondernemingen worden kosten noch moeite gespaard om interne bedrijfsprocessen te herdenken en nieuwe strategische keuzes te maken op het vlak van energievoorziening en circulariteit. Bij Energyville krijgen we heel wat vragen over deze thematiek.” 

Deelnemen aan de energiemissie?

Van 26 tot en met 28 oktober 2022 trekt Voka – KvK Limburg samen met Limburgse ondernemers richting Denemarken, een gidsland wat de energietransitie betreft. Tijdens onze missie bezoeken we diverse bedrijven, ontdekken we beste praktijken op het vlak van duurzaam energiebeheer, leren we hoe de Deense overheid een duurzaam energiebeleid stimuleert en wat de energietransitie in Denemarken betekent. 

Contacteer ilse.briers@voka.be voor meer info.

Contactpersoon

Ilse Briers

Adviseur duurzaam ondernemen

Artikel uit publicatie