Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse ondernemers doen het licht weer schijnen na Ford Genk

Limburgse ondernemers doen het licht weer schijnen na Ford Genk

  • 25/10/2017

25 oktober 2012 zal nog lange tijd te boek staan als een van de zwartste dagen uit de Limburgse historie. Exact 5 jaar geleden werd de sluiting van Ford Genk aangekondigd. Slecht nieuws voor duizenden gezinnen én de Limburgse economie.  Voor velen het signaal om te beginnen doemdenken. Voor onze Limburgse ondernemers daarentegen een signaal om de rug te rechten. Vandaag, 5 jaar later, zijn we goed op weg om het spook dat de sluiting met zich meebracht, definitief te verjagen. “Onze ondernemers en hun werknemers verdienen meer dan een pluim”,  stelt gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten.

De sluiting van Ford Genk deed de Limburgse werkloosheidscijfers in januari 2015 opnieuw pieken tot 36.164 werkzoekenden. Eind 2016 zien we een gestage afname tot 29.803 werkzoekenden. Een daling van maar liefst 7,1%, waarmee we meteen de sterkste prestatie van alle Vlaamse provincies laten optekenen.

Ook het werkaanbod zit in een stijgende lijn. In 2016 steeg het aantal vacatures in Limburg met maar liefst 35,4%. De leemte opvullen van een bedrijf dat maar liefst 50 jaar voor welvaart in onze regio heeft gezorgd, is enkel mogelijk met een enorme portie durf, creativiteit en ondernemerszin. Dat dit aanwezig is in onze provincie is een understatement; in 2016 liet Limburg met 6000 starters een record optekenen.

Diepe buiging

We kunnen dus enkel een diepe buiging maken en enorm veel respect hebben voor wat de Limburgse ondernemers gepresteerd hebben. Bergen werk zijn reeds verzet, maar we mogen nu niet op onze lauweren rusten. Onze Toekomstindicator 2017 toont aan dat de ‘War for Talent’ is losgebarsten. We krijgen onze vacatures niet ingevuld. Voka – Kamer van Koophandel Limburg pleit dan ook om te blijven inzetten op onze arbeidsmarkt.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg: “Een belangrijke stap werd reeds gezet met de uitbreiding van het systeem van duaal leren. We moeten echter verder durven gaan. Wij pleiten voor een verdubbeling van het aantal bestaande IBO’s, een striktere opvolging van de werklozen, het aanpakken van de loonbarema’s en extra initiatieven om vluchtelingen aan het werk te krijgen.” 

Flexibilisering arbeidsmarkt

Voka – KvK Limburg roept de regeringen dan ook op om tijdens het nieuwe politieke jaar werk te maken van bijkomende hervormingen en een verdere flexibilisering van onze arbeidsmarkt. Om met hetzelfde lef aan de slag te gaan als onze ondernemers dat gedaan hebben. Om ook het mobiliteitsprobleem (Noord-Zuid, Lijn 18, Spartacus, ontsluiting E40 en N71 in Sint-Truiden en Neerpelt, verbreding E313 en E314,…) aan te pakken en onze provincie de aders die het verdient te bieden opdat ons economisch hart kan blijven kloppen.