Skip to main content

Limburgse export naar Iran halveert

  • 18/08/2018

De Limburgse export naar Iran daalde spectaculair sinds de Amerikaanse president Donald Trump economische sancties tegen het land aankondigde. Dat blijkt uit rondvraag door Voka – KvK Limburg bij de belangrijkste Limburgse exporteurs naar Iran. Het Hoeseltse Power Tools Distribution zet de Iraanse export zelfs helemaal stop. De eerste zeven maanden van 2017 werd er in Limburg nog voor bijna 12 miljoen euro certificaten van oorsprong aangevraagd voor Iran, dit jaar is dat slechts 6,8 miljoen euro. 

Iran
De Amerikaanse sancties tegen Iran hebben ook impact op Limburgse bedrijven. 

Vorige week is een eerste deel van de Amerikaanse sancties tegen Iran ingegaan. Bedrijven die nog handel voeren met Iran en ook een link hebben met de Verenigde Staten dreigen vervolgd te worden. De EU heeft aangekondigd Europese bedrijven te beschermen, maar voorlopig heeft dat weinig effect. Een aantal Limburgse bedrijven trekken alvast hun conclusies en zetten hun lokale activiteiten stop. 

Halvering van export

De impact van de Europese tegenreactie is bovendien nog erg onduidelijk, waardoor veel bedrijven eieren voor hun geld kiezen. De Verenigde Staten zijn voor velen een belangrijkere markt dan het ‘kleine’ Iran. Dit is zichtbaar in de exportcijfers naar Iran: terwijl in de eerste 7 maanden van 2017 voor 11.749.127 euro aan certifcaten van oorsprong werden aangevraagd, is dit in dezelfde periode dit jaar gedaald tot 6.793.322 euro. 

Bovendien blijkt uit een rondvraag door Voka – KvK Limburg bij de belangrijkste Limburgse exporteurs naar Iran dat ze maatregelen nemen n.a.v. de sancties, zeker als er een link is met de VS. Zo heeft Power Tools Distribution in Hoeselt nog snel een aantal bestellingen voor Iran uitgevoerd, maar vanaf nu wordt dit volledig ‘on hold’ gezet.   

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, roept bedrijven op tot voorzichtigheid. “Wat we vandaag zien is een eenzijdige beslissing van President Trump met gevolgen voor de hele wereld. Bedrijven die vandaag actief zijn in Iran moeten nagaan welke banden ze hebben met de VS, om te vermijden dat ze blootgesteld worden aan de sancties. Iran is een markt met heel wat potentieel voor onze Limburgse bedrijven. Wij pleiten dan ook voor een spoedig diplomatiek akkoord om uit deze impasse te geraken.”

Over de sancties…

Op 8 mei besloten de Verenigde Staten om zich terug te trekken uit het Nucleaire Akkoord met Iran. Deze deal van 2015 moest verhinderen dat Iran zijn nucleaire capaciteit verder zou uitbouwen. Naast deze terugtrekking voert de VS opnieuw economische sancties in tegen Iran, wat ook een impact heeft op Europese bedrijven die handel voeren met het land. Als zij op één of andere manier band hebben met de VS (vestiging, dochter- of moederonderneming) of ernaar exporteren, dan vallen zij ook onder het sanctieregime. Bovendien zijn veel banken weigerachtig in het verlenen van financiering voor export naar Iran.  

De EU gelooft wel in het Akkoord en heeft de zogenaamde ‘blokkeringswet’ van 1996 onder het stof gehaald om Europese bedrijven te beschermen tegen deze Amerikaanse sancties. Deze wet verbiedt het naleven van buitenlandse handelsbeperkingen, de facto mogen bedrijven zich zelfs niet terugtrekken uit het land. Bovendien kan de opgelopen schade ook verhaald worden op diegene die de schade veroorzaakt. Niemand lijkt echter te weten hoe zich dit in de praktijk zal vertalen.