Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse economie stabiliseert, export sputtert

Limburgse economie stabiliseert, export sputtert

  • 17/06/2020

De conjunctuurbarometer van Voka – KvK Limburg voorspelt dat de Limburgse economie vanaf juli stabiliseert na de sterke daling die het de eerste jaarhelft doormaakte. “We zien vandaag dat zowat alle sectoren het moeilijk hebben. Alleen de bouwsector blijft overeind. De Limburgse export, traditiegetrouw een sterkhouder, zit dan weer ruim 10% onder haar niveau van een jaar geleden”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. 

conjuncuutr
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (juni 2020 – november 2020)


Raadpleeg hier de volledige conjunctuurbarometer met alle deelsectoren


Dit jaar ging van start met een indicatorniveau van 73.24 indicatorpunten in januari. Op dat moment liet zich de aanzet tot een milde (op dat moment nog volledig coronavrije) conjunctuurterugval voelen.  Met de introductie van de lockdown-maatregelen sloot onze conjunctuurbarometer het eerste kwartaal af met 39 indicatorpunten, bijna een halvering. Die waarde komt overeen met de inschatting die in het rapport van vorige maand voor dat moment gemaakt werd (41.8 indicatorpunten).

Krimp buitenlandse vraag

In de loop van het tweede kwartaal zet de vrije val zich verder door en in juli wordt een voorlopige bodemwaarde bereikt van nog amper 0.41 indicatorpunten. Dat ligt flink lager dan de waarde die we toen voorspelden (13.77 indicatorpunten vorig maand). De diepere terugval in vergelijking met de vooruitzichten van vorige maand is quasi volledig toe te schrijven aan de sterke krimp van de buitenlandse vraag.

Noch de bouwactiviteit, noch de automobielmarkt blijkt niet in staat om de gevolgen van de exportdaling te compenseren.

"De coronacrisis doet de economische activiteit in juli terugvallen tot het niveau van maart 2009, het dieptepunt van de bankencrisis."

De coronacrisis zou de regionale economische activiteit in juli doen terugvallen tot het niveau van maart 2009, d.i. op het dieptepunt van de conjunctuurterugval veroorzaakt door de bankencrisis. Op basis van de momenteel beschikbare data zou de conjunctuurbarometer zich in de loop van de tweede jaarhelft vervolgens stabiliseren rond een niveau van zowat 2 punten. Noteer evenwel dat dit vooruitzicht nog geen rekening kan houden met de effecten van het heropstart van horeca en toerisme die pas die pas in de loop van juni voelbaar zullen worden. De huidige prognose is daarom naar alle waarschijnlijkheid een eerder pessimistische inschatting.

JJLL

“Afhankelijk van exportpartners”

De sterke daling van de Limburgse economie is na de strenge lockdown geen verrassing. “De sterke weerslag op de export toont dat we deels afhankelijk zijn van sterke exportpartners”, zegt Johann Leten.

“Het Vlaamse relanceplan voor de export, dat begin deze week werd voorgesteld, is een stap in de goede richting. Volgens Voka – KvK Limburg moeten we weliswaar ook focussen op dienstenexport. Daarin heeft onze regio veel expertise en bovendien is het ook makkelijk schaalbaar. Internationaal ondernemen en innovatie gaan daarbij hand in hand, twee domeinen waar we ondernemers in begeleiden.”

Gooien de brexit-onderhandelingen geen roet in het eten? “We moeten waakzaam blijven en er alles aan doen om een harde brexit te vermijden. De onzekerheid is een grote rem op de groei van veel ondernemers, dus een evenwichtig handelsakkoord blijft een grote prioriteit.”

Het bijhorende jobverlies door een brexit zou een zware klap zijn bovenop de huidige situatie. Die oogt niet rooskleurig. “Onze arbeidsmarkt wordt kleiner: de openstaande vacatures en het aantal ontvangen vacatures daalden in april met respectievelijk 18% en 26%. Dit gaat dus niet alleen over economie, maar ook over de welvaart”, besluit Johann Leten.

Dieptepunten starters voorbij?

Het aantal nieuwe starters kende een dieptepunt in de maand maart voorlopig met 442 starters. In april nam het aantal starters lichtjes toe en ook mei telt weer iets meer starters dan april. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar ligt het aantal starters nog 19% onder het niveau van mei 2019 maar het verschil is minder groot dan de cijfers die we in april noteerden. April is de voorbije jaren een sterke maand op vlak van starters maar april 2020 was op dat vlak een slechte maand. In mei beperken we de schade. In mei 2018 konden we evenveel starters tellen als mei 2020.

Aantal starters in Limburg, bron: Voka – KvK Limburg

starters

 

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Over de conjunctuurbarometer

In samenwerking met Prof. dr. Guido Van Rompuy, hoogleraar economie en econometrie, wordt elke maand een prognose gemaakt van de Limburgse conjunctuur op basis van effectieve realisaties betreffende de bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarkt, toerisme en internationale handel. Hiermee is de Voka-KvK Limburg – indicator een goede aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België, welke peilt naar de verwachtingen van de bedrijfsleiders omtrent het conjunctuurverloop. Met andere woorden, de Voka-KvK Limburg – indicator voorspelt op basis van de economische activiteit de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooruit.