Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse economie gaat zachte herfst tegemoet

Limburgse economie gaat zachte herfst tegemoet

  • 10/10/2017

De resultaten van onze conjunctuurbarometer liggen zeer sterk in lijn van vorige maand en gaan verder op het elan van de voorbije maanden. In juni 2017 bereikte de conjunctuurbarometer een historische piek met een economisch activiteitsniveau analoog aan februari 2007. Een terugval kondigde zich sinds het begin van de zomer aan, maar de terugval blijft zich steeds verder uitvlakken.

algemeen
De conjunctuurbarometer blijft verder uitvlakken. 

Onze conjunctuurbarometer vertoont sinds juli 2016 een stijgende trend. Op een jaar tijd is onze conjunctuurbarometer toegenomen van 80,17 indicatorpunten in juli 2016 tot een absolute piek van 101,93 indicatorpunten in juni 2017. Bij dit activiteitsniveau doet zich echter een omslag voor. Maar de eerder voorspelde terugval verloopt maand na maand steeds minder steil neerwaarts. Dat is economisch positief.

Vorige maand werd tegen december 2017 nog een indicatorniveau van 94,84 punten verwacht, twee maanden geleden nog 93,31 indicatorpunten. Onze economische prognose toont dan ook dat tegen de jaarwisseling 97,24 indicatorpunten gerealiseerd worden. Op korte termijn is er dus zeker nog geen sprake van een echte recessietendens. Het gevolg van deze terugval is wel dat 2017 binnen dit scenario zou afsluiten met een netto-activiteitswinst van slechts 1,18 indicatorpunten.

Deelindicatorne
Overzicht van de deelindicatoren

Deelindicatoren

Export levert voorlopig een licht positieve bijdrage aan onze conjunctuurbarometer maar de impact ervan blijft echter haperen op een niveau dat significant achterblijft ten opzichte van twee maanden geleden.

In de bouwsector blijft de residentiële bouw achterop hinken in vergelijking met vorig jaar maar het terreinverlies stabiliseert. De niet-residentiële bouw blijft binnen de sector duidelijk de sterkhouder maar kan voorlopig niet de remmende invloed van de residentiële bouw volledig compenseren.

De expansieve bijdrage van de automobielsector blijft zeker behouden in onze meting. De toeristische sector blijft op korte termijn op een lager activiteitsniveau dan in dezelfde periode een jaar geleden. Op middellange termijn is met grote waarschijnlijkheid een bodemniveau in zicht.

De werkloosheid bevindt zich nog steeds 11% onder het niveau van vorig jaar. Het aantal startende ondernemingen daalt licht tegenover vorige maand maar er is geen sprake van een negatieve trend.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg reageert voorzichtig positief: “Onze conjunctuurbarometer overschrijdt nog steeds de kaap van 100 indicatorpunten en de eerder voorspelde terugval blijft zich maar verder uitvlakken. In onze analyse zien we op korte termijn ook geen grote neerwaartse spiraal voor onze economie.”

De volledige conjunctuurbarometer kan je hier raadplegen.

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo