Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburgse bedrijven worden het vaakst gecontroleerd

Limburgse bedrijven worden het vaakst gecontroleerd

  • 07/03/2020

Onderzoek van Voka – Kamer van Koophandel Limburg bewijst dat Limburgse ondernemingen het vaakst gecontroleerd worden op sociale fraude. Daarnaast ligt ook het aantal gecontroleerde medewerkers er het hoogst. “We zijn absoluut niet tegen controles, maar uit de cijfers blijkt duidelijk dat er met twee meten en twee gewichten gewerkt wordt. We roepen dan ook op tot een level playing field waarin onze bedrijven niet langer een concurrentieel nadeel ondervinden”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

controles
Meer dan elf procent van alle controles gebeurt in Limburg, hoewel het aandeel Limburgse bedrijven in België slechts zeven procent is.


Het onderzoek kwam er na verschillende klachten van leden-bedrijven. “Vijftien jaar geleden deden we reeds een studie naar sociale controles in België. Nadat we recent weer signalen opvingen over willekeur bij controles, hebben we de jaarstatistieken van de Sociale Inlichten- en Opsporingsdiensten opnieuw opgevraagd”, zegt Kris Claes, directeur belangenbehartiging bij Voka – KvK Limburg.

11% van controles in Limburg

De resultaten zijn opvallend. Meer dan elf procent van alle controles gebeurt in Limburg. Dit terwijl het aandeel Limburgse bedrijven in België slechts iets meer dan zeven procent is. Ook wanneer er gekeken wordt naar het aantal gecontroleerde personen voert Limburg de nationale ranglijst aan. “Nochtans ligt het aantal positieve controles in onze provincie drie procent lager dan gemiddeld”, stelt Claes.

"Onze 2.843 landbouwbedrijven werden 151 keer gecontroleerd, terwijl de 8.083 West-Vlaamse landbouwondernemingen slechts 48 keer controle over de vloer kregen."

“Daarnaast valt ook op dat er grote sectorale verschillen zijn. In maar liefst zes sectoren zijn het aantal controles het hoogst in Limburg. Een exemplarisch voorbeeld is de landbouwsector. Onze 2.843 landbouwbedrijven werden 151 keer gecontroleerd, terwijl de 8.083 West-Vlaamse landbouwondernemingen slechts 48 keer controle over de vloer kregen. Dan kan je enkel maar vaststellen dat er geen lijn te trekken valt in het huidige controlebeleid.”

“Vijftien jaar geleden deden we onderzoek naar zowel sociale en fiscale controles als naar controles op milieu- en omgevingsvergunningen. Nu we de oefening voor het sociale luik opnieuw gemaakt hebben, blijkt dat de resultaten hier quasi identiek zijn. Hoog tijd dat de willekeur aangepakt wordt dus”, aldus Leten.

"We zullen de bevoegde minister hier over aanschrijven."

“We roepen niet op tot meer of minder controles, maar willen wel een gelijk speelveld voor alle ondernemingen en een rationalisering van de controlemethodiek. Het groter aantal controles en gecontroleerden zorgt voor een concurrentieel nadeel in onze regio. We zullen de bevoegde minister hier dan ook over aanschrijven. Dit moét rechtgetrokken worden!”

gecontroleerde personensectoren

 

Circuit Zolder