Skip to main content
  • Nieuws
  • Limburg ziet 3.300 jobs verdwijnen bij harde brexit

Limburg ziet 3.300 jobs verdwijnen bij harde brexit

  • 11/06/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg benadrukt dat we na de coronacrisis zeker een brexitdrama moeten voorkomen die ons 3.300 Limburgse jobs zouden kosten. De gesprekken tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn in een totale impasse beland en we dreigen op een Brits vertrek zonder akkoord af te stevenen eind dit jaar. “Een verlenging van de onderhandelingen is noodzakelijk”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “Dat is nodig voor een goed handelsakkoord en voldoende voorbereidingstijd voor de Limburgse bedrijven. Dat is allesbehalve evident, want de uitkomst van de onderhandelingen is nog steeds zeer onduidelijk. Bovendien hebben ondernemingen momenteel de handen vol met de coronacrisis.”

jjll
"Een verlenging van de onderhandelingen is noodzakelijk voor een goed handelsakkoord en voldoende voorbereidingstijd voor de Limburgse bedrijven."


Bedrijven bereiden zich het best zo snel mogelijk voor op een Brits vertrek zonder akkoord, is in EU-kringen te horen. Maar dat is op dit moment niet vanzelfsprekend.

“De coronacrisis eist vandaag alle aandacht en energie van onze bedrijven op. Er wordt met man en macht gewerkt om deze door te komen, en dat zal nog maanden duren. Het is voor Limburgse ondernemingen dan ook allesbehalve evident om bovenop deze ongeziene crisis zich ook nog op een harde brexit voor te bereiden op 1 januari 2021. Er zijn al heel wat voorbereidingen getroffen in sectoren, bedrijven en havens maar door de onzekere uitkomst van de onderhandelingen, blijft er grote onduidelijkheid over heffingen, productstandaarden, enzovoort”, zegt Johann Leten. 

"Het is voor Limburgse ondernemingen allesbehalve evident om bovenop deze ongeziene crisis ook nog een harde brexit voor te bereiden op 1 januari 2021."

“Met de coronacrisis is de uitdaging nu nog een stuk groter geworden en is de patstelling tussen de EU en het VK geenszins doorbroken”, stelt hij vast. “Verlengingen dringen zich op om tot een handelsvriendelijk akkoord te komen, en zijn nodig om onze bedrijven in deze coronatijden de nodige extra voorbereidingstijd te geven in welk scenario ook.”

Tegen eind dit jaar een omvattend akkoord onderhandeld én geratificeerd krijgen was sowieso een enorme uitdaging, wetende dat de onderhandelingen voor het vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU 7 jaar geduurd hebben.

Ondernemingsvriendelijk handelsakkoord 

Voka – KvK Limburg dringt er ook op aan dat de federale en Vlaamse regering bij de Europese Unie en de EU-onderhandelaars druk zetten om tot een evenwichtig en ondernemingsvriendelijk handelsakkoord te komen; als daarvoor verlengingen nodig zijn, moet dit volgens Voka bepleit worden.

“Ondertussen dienen alle intermediairen zoals douane, havens, en Flanders Investment & Trade (FIT) voldoende aandacht blijven schenken aan het sensibiliseren en voorbereiden van bedrijven op de brexit”, zegt Johann Leten.

“Vanuit Voka blijven we sterk inzetten op initiatieven die onze bedrijven brexit-ready krijgen. Wij zelf blijven inzetten op advies, maar zeker en vast ook uitwisseling via ons Brexit problem solving team, dat tot hiertoe zeker zijn nut bewezen heeft. Daarnaast wordt er binnen ons netwerk van douane-experten en het regionaal forum douane problematieken uitgewisseld, waar in overleg met mekaar en de regionale douane naar oplossingen wordt gezocht.”

Brexit nefast voor Limburgs chocolademerk

Gunther D’hondt is zaakvoerder van het chocolademerk Barú. Voor de onderneming is het Verenigd Koninkrijk de vierde belangrijkste afzetmarkt.

“Bij een harde brexit moet je rekening houden met een aanpassingsperiode waar er geen gepaste documenten of controles zijn. Op korte termijn geraken goederen bijgevolg niet of nauwelijks over de grens. Voor voeding is dat nefast, omdat die producten een beperkte houdbaarheid hebben. Klanten zullen daarom geen grote bestellingen plaatsen als er onzekerheid is over de levering.”

"Op korte termijn geraken goederen niet of nauwelijks over de grens. Voor voeding is dat nefast omwille van de beperkte houdbaarheid."

Op lange termijn betekent de brexit meer administratiekosten en invoerheffingen. “De Europese Unie heeft bijvoorbeeld een uniforme wetgeving voor etikettering van voedingsproducten. Bij een brexit zal het Verenigd Koninkrijk daar wellicht van afwijken en moeten we andere verpakkingen laten produceren en in kleinere oplagen produceren met hogere kosten tot gevolg. Het land is op zich al een vrij kapitaalintensieve exportmarkt, waar je met heel veel verschillende partners moet werken voor je distributie. De handelsbarrières zullen dat alleen maar verergeren. Een handelsakkoord is dus een absolute must.”

Breese trailerimporteur in onzekerheid 

Voor Liesbeth Kerckhofs, zaakvoerder van Mathieu Kerckhofs Trailers, zijn de aanslepende brexit-onderhandelingen een rem op hun groei. De onderneming is Belgisch invoerder van de Britse aanhangwagen-producent Ifor Williams Trailers.

“Als de brexit er komt, moeten we meer douaneformaliteiten afhandelen. Concreet moeten we dan bijna drie procent extra betalen aan invoerrechten. Het is zelfs zo omslachtig dat we op termijn zelfs één persoon nodig zullen hebben om de administratieve rompslomp af te handelen. Behalve geld, kost de administratie ons ook veel tijdverlies”

"Als de brexit er komt, moeten we meer douaneformaliteiten afhandelen. Concreet moeten we dan bijna 3% extra betalen aan invoerrechten."

De prijsverhoging zal de invoerder overigens rechtstreeks moeten doorrekenen aan de klanten. “Want als groothandel zijn onze winstmarges erg beperkt. Daarenboven is de onduidelijkheid een streep door onze rekening", zegt Liesbeth Kerckhofs.

"Als we een concrete datum hebben, kunnen we die prijsverhoging incalculeren. Wij werken van order tot levering namelijk met een doorlooptijd van 6 tot 18 weken. Dat wil zeggen dat we de meerkosten dus tijdig moeten verrekenen. We willen de klant geen onnodige prijsverhoging geven en zelf kunnen we die prijsverhoging niet ophoesten. Wat ons betreft moet er ten laatste op 1 juli duidelijkheid zijn. Corona was al niet mals voor onze business, maar deze brexit-onzekerheid komt er nog eens bovenop”

Contactpersonen

Cathérine Dreesen

Directeur internationalisatie & innovatie

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie