Skip to main content
  • Nieuws
  • In Limburg wonen, leven en werken ook mensen

In Limburg wonen, leven en werken ook mensen

  • 30/05/2017

Na de lentevuurspin in Lommel, de groene specht op de Noord-Zuid en de gentiaanblauwtjes in Lummen is er nu het hondskruid in Brustem dat stokken in de organisatie van evenementen steekt . Onze provincie kreunt onder het milieufanatisme. ‘Natuur is absoluut belangrijk in ons bronsgroen eikenhout, maar kunnen we ook eens bekijken wat hier allemaal tegenover staat?’, vraagt gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten zich af. Moeten we naast Natuurpunt binnenkort een Menspunt oprichten misschien?

Menspunt
Is straks de tijd rijp voor Menspunt?

Limburg staat bekend om zijn ‘groene’ imago. Terecht trouwens want meer dan 40% van de oppervlakte natuur in Vlaanderen bevindt zich in Limburg. Maar in Limburg wonen, leven en werken ook mensen. We sommen een aantal dossiers op waar de natuur eenzijdig de overhand neemt.

Orchidee in Brustem

Het hondskruid en de ruige anjer hangen als een zwaard van Damocles boven de organisatie van hoogstens een handvol evenementen per jaar op de vroegere militaire luchtmachtbasis in Brustem. Ook al is hier totaal geen sprake van een beschermd natuurgebied, de orchidee lijkt voor serieus wat roet in het eten te gooien.

Kristalpark is industriepark

Elk weldenkend mens was er van overtuigd dat de milieuverenigingen opgetogen zouden zijn omwille van de komst van 377.000 zonnepanelen die voor groene energie zorgen op het Kristalpark in Lommel. Niets bleek minder waar. In naam van de lentevuurspin willen natuurverenigingen de groene plannen van LRM dwarsbomen.. De claim die de groenen leggen op Kristalpark is hemeltergend. Het industriegebied van 258ha wordt door de lokale natuurverenigingen verkocht als één groot waardevol natuur- en heidegrond met toevallig alle beschermde soorten insecten van Europa. Dit is compleet de wereld op zijn kop.

Milieuoverlast door Noord-Zuid

Iedereen in Limburg is het er over eens dat het Noorden van onze provincie moet ontsloten worden. Al meer dan 40 jaar lang worden er plannen gesmeed. Dagelijks staan er duizenden automobilisten in ecologisch en economisch waanzinnige files. Ondanks alle consensus, over partijpolitieke grenzen heen, ondanks het feit dat alle werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigd in het Open Platform hier achter staan, ondanks het feit dat het Provinciebestuur dringend voor uitvoering van de plannen pleit….  blokkeren natuurverenigingen elke vooruitgang. De inkt van een plan is nog niet droog of er wordt verzet aangetekend.

Industrieterrein Lummen Zuid

Op het Industrieterrein Lummen Zuid is het Gentiaanblauwtje (vlinder)koning. 70 ha uiterst gunstig gelegen industriegrond worden hierdoor bedreigd.

Munsterbos

Sinds jaar en dag waren grote gebieden binnen het 27 ha grote Munsterbos ingekleurd als reserve industriegebied. Onder druk van de ‘kleine karekiet’ wisten milieuverenigingen de Vlaamse regering te overtuigen om van deze economische plannen af te zien…

Transportlaan Genk

Langs de E314 wil het logistieke bedrijf H.Essers een nieuw distributiecentrum bouwen waar zo'n 400 mensen bijkomend aan de slag kunnen. H.Essers heeft van alle overheden groen licht gekregen, maar stuit op het protest van natuurverenigingen (gesteund door een komiek) die wederom naar de Raad van State trekken.  Onbegrijpelijk want 11 ha naaldbos worden gecompenseerd door onder meer 13 ha eiken-berkenbos.

Ecologie versus economie

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, maakt de balans op tussen economie en ecologie: “Ecologie is belangrijk, maar economie is dat ook. Willen we dat Limburg één groot natuurreservaat wordt waar het enkel voor spinnen, insecten en paddenstoelen goed leven is of hebben we ook aandacht voor de mens die er wil wonen, leven, zich ontspannen en werken? Ecologie en economie kunnen perfect samengaan maar niet zonder wederzijds respect en begrip van beide kanten. Het natuurfanatisme dat elke vooruitgang in Limburg tracht tegen te houden loopt echt de spuigaten uit. Binnenkort moeten we naast Natuurpunt ook een Menspunt oprichten om voor wat tegengewicht te zorgen..