Skip to main content
  • Nieuws
  • Leten & Leten: "Never let a crisis go to waste"

Leten & Leten: "Never let a crisis go to waste"

  • 01/10/2020

Johann Leten (gedelegeerd bestuurder,  Voka - KvK Limburg) en Ronnie Leten (voorzitter, Ericsson) kropen in hun pen voor een opiniestuk in Het Belang van Limburg. Zij pleiten voor een mentaliteitswijziging om digitaal werken effectief ingeburgerd te krijgen. “Werkgever en medewerker moeten een resultaatsverbintenis met elkaar durven aangaan.”

Johann & Ronnie Leten
"Dit is hét momentum om onze arbeidsmarkt verder te ontwikkelen en te streven naar een betere maatschappij voor ons allemaal."


"Winston Churchill wist een eeuw geleden al dat grote rampen vaak fundamentele, maatschappelijke veranderingen inluiden. Dit is vandaag niet anders. In een recordtempo organiseerden overheden, de industrie, het onderwijs en de gezondheidszorg zich efficiënter. Laat ons hierop verder bouwen, want uit onze les macro-economie heeft ieder van ons onthouden dat welvaart gecreëerd wordt door schaarse middelen efficiënt in te zetten.

Als ondernemers willen wij allemaal de dalende arbeidsproductiviteit een halt toeroepen. Daarom investeerden we massaal in digitalisatie. We moeten ons echter de vraag durven stellen of we deze investeringen maximaal benutten? Met de tools die voorhanden zijn kan de noodzaak van fysieke aanwezigheid van medewerkers bijvoorbeeld in vraag gesteld worden.

COVID-19 introduceerde een manier van werken waarin de work-life balance meer in evenwicht is, de impact op de omgeving verkleint en – last but not least - de intrinsieke efficiëntie stijgt. Deze ‘noodoplossing’ deed beseffen dat onze visie op informatieoverdracht grandioos verouderd is. De tijd dat we aan de vergadertafel ons over een papierbundel moesten buigen om beslissingen te nemen, ligt achter ons. Het feit dat heel wat zaken “anywhere, anytime” uitgevoerd kunnen worden, levert belangrijke efficiëntiewinsten op.

Toch dreigen heel wat bedrijven nu terug te grijpen naar de recepten uit het verleden. Vanuit het oogpunt van welvaartscreatie is dat een spijtige zaak. Om digitaal werken effectief ingeburgerd te krijgen, is een mentaliteitswijziging nodig. Werkgever en medewerker moeten een resultaatsverbintenis met elkaar durven aangaan. Dit leidt immers tot een win-winsituatie voor beiden.

"Om digitaal werken effectief ingeburgerd te krijgen, is een mentaliteitswijziging nodig."

Voka stelde recent haar plan ‘Samen Groeien’ voor de komende tien jaar voor. Naast verantwoordelijkheden voor burgers en overheden krijgen ook wij als ondernemers hierin een bijzondere rol toebedeeld. Het aanpassen van de managementmethodes door bedrijfsleiders is key in dit plan. Laat ons de focus verleggen van inspanning naar resultaat. Als werkgevers moeten we leiden om zo het vertrouwen van onze medewerkers te winnen.

Dit is hét momentum om onze arbeidsmarkt verder te ontwikkelen en te streven naar een betere maatschappij voor ons allemaal. Wij willen Samen Groeien."

Leten & Leten

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie