Skip to main content
  • Nieuws
  • Leten & Leten: "Digitaal versnellen is onze levensverzekering"

Leten & Leten: "Digitaal versnellen is onze levensverzekering"

  • 30/07/2020

Zopas kropen de gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg Johann Leten en de voorzitter van Ericsson Ronnie Leten in hun pen voor een opiniestuk in de krant De Tijd. De teneur? Om onze overheidsschuld te verlagen en ons welvaartsniveau op peil te houden moeten we groeien, en dat betekent snel en verregaand digitaliseren.

Johann & Ronnie Leten
Johann Leten (gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg) & Ronnie Leten (voorzitter Ericsson).


"Doorheen de geschiedenis is verandering zowat de enige constante. En toch breekt het angstzweet bij velen al uit bij de gedachte alleen al. We zijn opgegroeid met de idee dat in deze wereld de wet van de sterkste geldt. Die bubbel moeten we doorprikken. Het zijn niet de sterksten, maar wel degenen met het grootste aanpassingsvermogen die overleven.

Vandaag moeten we als maatschappij alles op alles zetten om de tweede golf aan besmettingen te beperken en een derde golf te vermijden. De klassieke vuistregels blijven hiervoor cruciaal om de verspreiding van het virus in te dijken. Toch moeten wij ook nu reeds durven inzetten op meer gedigitaliseerde methodes. Met een verregaande digitalisering had de zorg immers veiliger én efficiënter georganiseerd kunnen worden. Maar ook buiten de zorg zijn de mogelijkheden legio. Denk maar aan de IT- en entertainmentsector, aan slimme mobiliteitsoplossingen en controle van machines op afstand.

"Met een verregaande digitalisering had de zorg immers veiliger én efficiënter georganiseerd kunnen worden."

Deze snelle digitale omslag nu maken, geldt als een levensverzekering voor onze maatschappij. En dat mag gerust ook letterlijk genomen worden. De nood aan digitalisering zal toenemen. De bedrijfswereld heeft de digitalisering omarmd en geldt als leidend voorbeeld. De crisis zorgde ervoor dat heel wat ondernemingen digitalisatieprocessen versneld uitvoerden. Onze bedrijven en hun medewerkers verdienen dan ook absoluut een pluim voor de flexibiliteit die ze hierbij aan de dag legden. Het is nu aan ons allemaal om nog te versnellen en  zeker niet terug te grijpen naar de zekerheden uit het verleden, maar op de ingeslagen weg verder te gaan en digitalisering als maatschappij te omarmen.

Dit is noodzakelijk om zowel onze economie als samenleving te versterken. Terug aanpikken op het niveau van voor de crisis is immers geen optie. We moéten groeien om onze overheidsschuld te verlagen, maar ook om ons welvaartsniveau op peil te houden. Groeien kan door kapitaal en/of arbeid te doen stijgen. Laat dat nu net twee zaken zijn waar we geen overschot aan hebben. De oplossing ligt dan ook in het efficiënter inzetten van de middelen die we hebben. Enter digitalisering. Niet als een doel op zich, maar als middel om ons klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen.

"Enter digitalisering. Niet als een doel op zich, maar als middel om ons klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen."

Digitalisering is bovendien niets exclusief voor bedrijven, net zoals het niets exclusief voor burgers is. Om dit te realiseren is een breed draagvlak noodzakelijk waar we als samenleving naar moeten streven.. Bij bedrijven, burgers én politici.

Wanneer we onze samenleving willen transformeren, moet iedereen ook verantwoordelijkheid durven opnemen. Bedrijven moet in eigen boezem kijken en processen in vraag stellen. Burgers moeten dan weer aanvaarden dat de nood aan skills verandert. Men zal morgen andere vaardigheden nodig hebben dan vandaag. Enkel door open te staan voor verandering en opleidingskansen te grijpen, wordt werkzekerheid gewaarborgd én verkleint het risico op ongelijkheid. Daarnaast hebben ook de overheden hun rol te spelen. Het uitblijven van een 5G-netwerk maakt duidelijk dat dit nog te weinig gebeurt. Hier zonder dreigt onze competitiviteit immers verder te verzwakken. Dit leidt tot minder investeringen, meer werkloosheid en finaal tot een gebrek aan middelen voor zij die het het hardst nodig hebben.

"Door het uitblijven van het 5G-netwerk dreigt onze competitiviteit te verzwakken; dit leidt tot minder investeringen, meer werkloosheid en finaal tot een gebrek aan middel voor zij die het het hardst nodig hebben."

Zowel overheden, bedrijven als burgers moeten samen overtuigd worden van digitalisering als basis voor gezonde groei. Laat ons dit momentum aangrijpen om technologie écht in de armen te sluiten en zo onze samenleving structureel aan te passen. We hebben deze jump-start nodig om ook in de toekomst concurrentieel te zijn. De tegengestelde belangen van burgers en bedrijven zijn imaginair. Groei moet er voor iedereen zijn. Groei die niet enkel betrekking heeft op ons economisch stelsel, maar ook op onze welvaart en het welzijn.. Enkel wanneer iedereen de schouders onder een transformatieproject zet, kunnen we dit als maatschappij realiseren.  Een herziening van het maatschappelijk model is dan ook onvermijdelijk. Hoe het nieuwe model er idealiter uitziet, beschreven we vanuit Voka in ons transformatieplan. Een gemeenschappelijk doel zonder de klassieke tegenstellingen, maar met wins voor álle stakeholder vormt hierbij de basis. Het wordt tijd dat we de hand aan de ploeg slaan."

Johann en Ronnie Leten via De Tijd

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Delphine Peeters

Coördinator marketing & communicatie