Skip to main content

Leren op de werkvloer loont

  • 13/06/2017

Studenten van de technische school Sint-Jozefinstituut (KOGEKA) uit Geel beëindigen op het einde van het schooljaar een vernieuwend duaal Leertraject in het bedrijfsleven. Het traject kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking met Voka – KvK Kempen en een aantal Kempense bedrijven. ‘Deze gemeenschappelijke projecten zijn de sleutel voor een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen. ‘De belangrijkst les die we leerden is dat een traject rond Duaal Leren maatwerk is: op maat van de school, op maat van het bedrijf en op maat van de leerling.’

In een geïndustrialiseerde regio zoals de Kempen zijn bedrijven voortdurend op zoek naar technisch talent. Voka – KvK Kempen brengt daarom al een aantal jaren vertegenwoordigers van scholen samen aan tafel met bedrijven uit de regio.  ‘Voor ons zijn dat zeer belangrijke overlegmomenten’, vertelt Hilde Verdonck, directeur van het departement mechanica-elektriciteit bij KOGEKA. ‘We willen onze opleidingen realistisch afstemmen op de competenties die de industrie de komende jaren verwacht. Tijdens deze meetings kunnen we rekenen op de inbreng van toonaangevende bedrijven als Smet Boring, Belgoprocess, BP Chemicals, Sanofi Genzyme, Spie Belgium, Umicore en Kaneka.’ Voor Voka – KvK Kempen passen deze initiatieven in de globale aanpak om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

Leer-en werkervaringstraject

Tijdens het schooljaar 2016-2017 tilden Voka – KvK Kempen en KOGEKA de samenwerking voor het eerst naar een nog hoger niveau. ‘Bijna twintig leerlingen uit de richtingen renovatietechnieken en industriële onderhoudstechnieken stapten in samenwerking met de bedrijven Renotec, Smet Group, REM-B, Stubbe Metaalbewerking en Thyssen Krupp in duaal leer- en werkervaringstraject bij de bedrijven zelf’, legt Craps uit. ‘De leerlingen industriële onderhoudstechnieken stonden elk bijna zeshonderd uur op de werkvloer, voor de richting renovatietechnieken waren iets meer dan 250 uren in de bedrijven voorzien. De begeleiding is in handen van een mentor en enkele ervaren werknemers samen met een trajectbegeleider uit de school. Dankzij dit project verwerven de leerlingen heel wat competenties rechtstreeks op de werkvloer. Daarnaast ontdekken zij het bedrijfsleven, hun toekomstige jobs en beroepen en zetten zij hun eerste verkennende stappen op de arbeidsmarkt.’

De deelnemende bedrijven zijn zeer enthousiast over het traject. ‘We krijgen de kans om studenten te enthousiasmeren voor onze bedrijven en om hen een vak te leren’, zegt Pierre Stubbe, zaakvoerder van Stubbe Metaalbewerking. ‘Dankzij dit duaal leertraject leren we onze toekomstige werknemers kennen. Het imago en de aantrekkingskracht van de deelnemende bedrijven varen er wel bij en de stap vanuit de school naar een job wordt vanzelfsprekender.’ Ook bij de school is de evaluatie positief. ‘Dit traject heeft onze leerlingen sterker gemaakt door hen concrete ervaring te laten opdoen in een reële arbeidsomgeving’, vult David Camps, directeur departement hout-bouw bij KOGEKA aan. ‘Iedereen is het eens dat samenwerken werkt en dat leren op de werkvloer loont. Het traject krijgt dus volgend schooljaar zeer zeker een vervolg.’

Maatwerk

De belangrijkste conclusie na het eerste duaal leertraject is wel dat maatwerk noodzakelijk is. ‘We zijn overtuigd van de kracht van dit systeem. Een sterke duale leerweg versterkt de band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en draagt bij tot de leercultuur in ondernemingen’, besluit Craps. ‘Alleen bestaat er geen standaardtraject dat past bij elke school, bij elk bedrijf en laat staan bij iedere leerling. Wanneer we het traject dus verder willen uitrollen, is extra verfijning noodzakelijk. Meteen ook een cruciale boodschap voor het duaal leren. Als dit de leervorm van de toekomst wordt, dan moeten scholen en bedrijven in het belang van de leerling met de nodige vrijheid én op maat kwaliteitsvolle trajecten kunnen uitwerken. Dit betekent ook dat de overheid de extra inspanningen die nodig zijn - zowel vanuit de werkgevers als vanuit de onderwijsinstellingen – om deze trajecten kwaliteitsvol te organiseren niet mag onderschatten en snel werk moet maken van duidelijkheid, transparantie en een aangepaste financiering van duaal leren.

Advertentie Vermant - mei