Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Laat geen 80 miljard liggen op de arbeidsmarkt

Laat geen 80 miljard liggen op de arbeidsmarkt

  • 23/11/2021

Het economisch potentieel dat we op onze slecht werkende arbeidsmarkt laten liggen is enorm. Simulaties van de OESO geven aan dat we via hervormingen de economische activiteit met 80 miljard kunnen verhogen.

Eind oktober trok de koning samen met onze verschillende ministers van werk naar Denemarken om er te zien hoe zij erin slagen om meer mensen aan het werk te krijgen. De keuze van dat werkbezoek impliceert alvast dat het besef er is dat er in ons land te weinig mensen aan het werk zijn, dat dit veel beter kan, dat hiervoor inspanningen nodig zijn op federaal en op regionaal vlak en dat we het warm water niet moeten heruitvinden, maar best kunnen leren van goede voorbeelden in andere landen.

Met een werkzaamheidsgraad van 79%, tegenover 70,5% in België, is Denemarken op dat vlak een goed startpunt. Werkbezoeken naar Zweden (81,1%), Zwitserland (81,3%) en Nederland (82,3%) kunnen nu al ingepland worden. Om de gemiddelde werkzaamheidsgraad van die landen te halen, zouden in België 700.000 meer mensen aan het werk moeten zijn

arbeidsmarkthervormingen

Zulke werkbezoeken zijn allicht interessant om de concrete uitwerking van bepaalde maatregelen te leren kennen, maar de grote lijnen van wat er fout loopt op onze arbeidsmarkt kennen we al langer: te zware belastingdruk op arbeid, te weinig flexibiliteit, te vroeg stoppen met werken, te weinig levenslang leren, …  

Mager bilan

De federale regering plaatste verschillende van deze punten ook al op de agenda, maar de concrete uitwerking ervan blijft voorlopig pijnlijk mager. Minister van Pensioenen Lalieux kwam in september met haar langverwachte pensioenhervorming, die ook relevant zou moeten zijn voor de eindeloopbaanproblematiek, maar die viel zodanig licht uit dat het onderwerp terug in de koelkast ging.

Naar aanleiding van de begroting kwam minister van Financiën Van Peteghem met een verlaging van de lasten op arbeid, maar met bedragen tot 50 euro voor alleenstaanden en tot 150 euro voor werkende koppels op jaarbasis (dus tot 4,2 of 12,5 euro per maand) zal die het verschil niet maken. 

Enorm potentieel

Het economisch potentieel dat we op onze slecht werkende arbeidsmarkt laten liggen is nochtans enorm. Nieuwe simulaties van de OESO geven aan dat we via een pakket van hervormingen gefocust op de lasten op arbeid en de effectieve pensioenleeftijd, de economische activiteit op termijn met 16% zouden kunnen verhogen.

Dat komt overeen met 80 miljard in euro’s van vandaag. Gezien de lange discussies over bijvoorbeeld de inperking van de fiscale voordelen voor sporters (43 miljoen) of de vliegtaks (30 miljoen), blijft het verbijsterend hoe vlot onze beleidsmakers dit potentieel laten liggen.   

 

Contactpersoon

Bart Van Craeynest

Hoofdeconoom

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice