Skip to main content
  • Nieuws
  • Krimpende economie maar toevloed starters

Krimpende economie maar toevloed starters

  • 26/11/2018

De krimptendens die in januari 2018 van start ging zet zich onverstoord verder. Net zoals vorige maand is de terugval minder groot dan dat we enkele maanden geleden voorspelden. We kunnen de terugval niet ontwijken maar het ritme waartegen deze terugval verloopt neemt duidelijk af.

conjuctuurbarometer november 2018 april 2019

Terug boven 100 punten

De conjunctuurbarometer valt op basis van de momenteel beschikbare data in de loop van 2018 van 114.6 indicatorpunten terug tot 101.28 indicapunten in december 2018. Enkele maanden geleden verwachtten we onder de 100-punten grens te zakken, maar de laatste maanden hebben voor een zachtere landing gezorgd. De terugval blijft dus wel een feit maar in vergelijking met de voorbije twee maanden (met een daling van resp. -15.84 en -25.17 punten in het vooruitzicht) is de krimp in onze conjunctuur minder scherp dan aanvankelijk voorspeld.

Bijna 1.000 starters

Alle sectoren dragen positief bij aan het conjunctuurverloop waardoor de terugval zich binnen de perken houdt. De export scoort beduidend beter dan dezelfde periode vorig jaar. Ook in de bouwsector zit alle segmenten de wind in de zeilen. Ook de automobielsector doet het beter dan dezelfde periode een jaar geleden, terwijl de toeristische sector in een expansiemodus zit. De  totale werkloosheid tot slot blijft ook onder het niveau van dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal starters zit opnieuw op recordkoers. Na de kalmere zomermaanden is het aantal starters sterk toegenomen en durven weer meer Limburgers het aan om een eigen zaak op te starten.

Johann Leten besluit: “Uit een bevraging van 700 Voka-leden bleek onlangs dat 41% van de ondernemers ook een terugval in onze economie verwacht. De piek is gepasseerd maar de terugval wordt niet meteen zwaar ingeschat. Om toch te kunnen groeien hameren onze leden op het belang van het vinden van geschikte werkkrachten. De Arbeidsdeal vertalen naar concrete maatregelen is één van de belangrijke stappen die nodig zijn om onze bedrijven terug weer wat zuurstof te geven. We blijven nu al een tijdje op dezelfde nagel kloppen maar als één op de twee Vlaamse werkgevers aangeeft dat het gebrek aan geschikte werkkrachten de voornaamste belemmering is voor groei, dan moeten we deze kink in de kabel blijven benadrukken.

Lees hier de volledige Conjunctuurbarometer

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging