Skip to main content
  • Nieuws
  • Krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds problematischer

Krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds problematischer

  • 01/12/2017

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wijst op belang van mobiliteit 

Krapte arbeidsmarkt

51% van de Vlaamse ondernemers voorspelt in de komende maanden krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurbevraging van Voka. “Meer dan ooit zal het voor ondernemers belangrijk zijn zich te profileren als aantrekkelijke werkgever” stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Voka deed samen met ICMA Group een onderzoek naar de belangrijkste aantrekkingsfactoren van ondernemingen bij onze industriële sectoren. Daaruit blijkt dat niet enkel loon belangrijk is, maar ook mobiliteit en flexibiliteit.

Meer dan ooit zijn ondernemingen op zoek naar geschikt talent. Onze Toekomstindicator 2017 gaf reeds aan dat het aantal vacatures binnen Limburg in 2016 steeg met 35,5%. Vacatures die steeds moeilijker ingevuld geraken. Uit de conjunctuurenquête van Voka, een bevraging van meer dan zevenhonderd bedrijfsleiders, blijkt dat 43% van onze bedrijven in de komende maanden wil aanwerven. Toch wordt dat steeds moeilijker volgens de ondernemers: 51% voorspelt meer krapte op de arbeidsmarkt - (zie grafiek beneden). Die krapte wordt volgens Voka – KvK Limburg steeds problematischer. ”In Limburg zijn er op drie jaar tijd heel wat beroepen onder de grens van vier geïnteresseerde werkzoekenden per openstaande vacature gedoken. Elke dag ondervinden onze bedrijven moeilijkheden om het juiste talent aan te trekken. Hierdoor dreigen we belangrijke investeringen te missen” ,aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Onze ondernemingen zijn vooral op zoek naar technische profielen en hoogopgeleiden. Om dit probleem in kaart te brengen heeft Voka samen met ICMA group een onderzoek gevoerd naar de aantrekkelijkheid van bedrijven en sectoren bij deze specifieke profielen. Aan de hand van zeventien waarden werd er nagegaan welke sectoren het meest aantrekkelijk zijn. In totaal werden 978 medewerkers met een technisch profiel geïnterviewd tussen 9 augustus en 28 september 2017.

 

Negen industriële sectoren werden met elkaar vergeleken: voeding, metaal, chemie, textiel, machinebouw, houtindustrie, papier en papierwaren, elektrische apparatuur, informatica- en elektronische-optische producten. Telkens werd er gepeild naar de perceptie van de sector aan de hand van tal van factoren.
Over alle sectoren heen stellen we vast dat vooral een interessante jobinhoud en een goede werksfeer tot de belangrijkste aantrekkingsfactoren horen. Ook zijn technische profielen vooral op zoek naar een werkgever die eerlijkheid, mensgerichtheid en competentie hoog in het vaandel draagt.

Als we de sectoren met elkaar vergelijken zien we dat vooral de informatica een heel aantrekkelijke sector is. Het toptalent onder de industriële profielen wordt daarentegen het meest aangetrokken tot de machinebouw.
Uit de bevraging blijkt dat technische profielen zeer trouwe werknemers zijn, eens ze de juiste werkgever gevonden hebben. Zo werkt een derde van de meeste technische profielen al meer dan een jaar voor hetzelfde bedrijf. Bijna driekwart van de technische profielen overweegt daarenboven om niet van werkgever te veranderen.

De voornaamste reden om toch te veranderen van job is een gebrek aan waardering en slecht leiderschap. Ook het loon is een belangrijke stimulans om toch van werkgever te wisselen. Ondernemers kunnen dit echter wel compenseren door goede en flexibele werkomstandigheden en korte woon-werktrajecten. Dit zijn immers de voornaamste drijfveren om toch bij een werkgever te blijven. De meeste technische profielen willen maximaal tussen de 30 en 44 minuten onderweg willen zijn naar hun werk. Een probleem binnen onze provincie. Uit een eerdere mobiliteitsstudie van Voka – KvK Limburg in samenwerking met SD Worx bleek immers dat de gemiddelde Limburger 54 minuten onderweg is om de 29 kilometer tussen wonen en werken af te leggen. 

Uit de bevraging blijkt dat technische profielen erg gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Meer dan een kwart van de technische profielen wordt vaak tot heel vaak door andere bedrijven gecontacteerd.

De bevraging van ICMA en Voka wijst uit dat er belangrijke uitdagingen zijn voor onze arbeidsmarkt. “Bedrijven zullen steeds meer moeite hebben om de geschikte profielen te vinden”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Het zal er dus op aankomen om alles uit de kast te halen. Employer branding is daarbij van essentieel belang. Onze bevraging wijst uit dat niet langer enkel loon een belangrijke factor is. Ook flexibiliteit, jobinhoud en mensgerichtheid zijn factoren die de aantrekkelijkheid van een bedrijf of sector bepalen. Onze sectoren zullen dus meer dan ooit moeten inzetten op deze competenties willen ze in de toekomst nog het juiste talent aantrekken.”
Daarnaast wijst Voka – Kamer van Koophandel Limburg nogmaals op het belang van mobiliteit. “De toenemende filedruk en de vele mobiliteitsproblemen in en rond onze belangrijke economische polen zijn duidelijke factoren om wel of niet voor een bepaalde werkgever te kiezen. Het wordt dus dringend tijd dat onze verschillende regeringen eindelijk deze problematiek ter harte nemen en doorbraken realiseren.”
 

Krapte arbeidsmarkt

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo