Skip to main content
  • Nieuws
  • "Knopen doorhakken, politici. Aan 'misschien' heeft niemand iets!"

"Knopen doorhakken, politici. Aan 'misschien' heeft niemand iets!"

  • 04/02/2019

Onze gedelegeerd bestuurder Johann Leten roept in het februari-nummer van Bedrijvig Limburg de politici op om niet stil staan. "Onze ondernemers willen dat er knopen doorgehakt worden."

JJLL2

Vorige maand ontvingen wij ondernemend Limburg op onze Nieuwjaarsinvitito in het ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’. Allicht was u er ook bij om samen te klinken op het nieuwe jaar en hoorde u de oproep van onze voorzitter Francis Wanten aan onze politici. Zorg voor ruimte om te ondernemen! Ook na de val van de regering Michel I en nu we een regering van lopende zaken hebben. Laat 2019 geen jaar van stilstand zijn, maar een jaar van vooruitgang. Vandaag hebben we – meer dan ooit – krachtdadige politici en partijen nodig die hun verantwoordelijkheid opnemen en verder durven kijken dan de waan van de dag. 

BRV met Limburgse groeiambities

Op onze Nieuwjaarsinvitito kon u al kennismaken met de nieuwe en bekende gezichten die onze 42 Limburgse gemeenten en onze provincie zullen besturen. Wij blijven erin geloven dat deze mensen van goede wil zijn en er binnen de lokale besturen alles aan zullen doen om onze ondernemers te ondersteunen, te faciliteren en alle groeikansen te bieden. Wij blijven dan ook aandringen bij de Vlaamse Regering om de beleidskaders van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog deze legislatuur vast te leggen. Mét groeiambities voor Limburg. Enkel zo kunnen langetermijndoelstellingen en investeringen concreet gemaakt worden. 

"We blijven aandringen bij de Vlaamse Regering om de beleidskaders van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog deze legislatuur vast te leggen. Mét groeiambities voor Limburg."

Verantwoordelijkheden

De sociale onrusten in ons land baren ons bovendien zorgen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de arbeidsmarkt en levensstandaard, wat onze economische en sociale structuur aantast. Het vertrouwen in de politiek is door de huidige situatie gering. Wij roepen iedereen op om verantwoordelijkheid op te nemen. Niet enkel onze politici, maar ook vakbonden en werknemers. Enkel door samen te werken, kunnen we oplossingen vinden. Onze ondernemers gaven het goede voorbeeld en toonden de voorbije jaren aan dat er door te investeren en te innoveren economische groei mogelijk is. 

"Onze ondernemers willen dat er knopen doorgehakt worden, aan een misschien heeft niemand iets."

Onze politieke boodschap is duidelijk: durf kiezen, durf ondernemen. We blijven dan ook aandringen bij alle overheden om te hervormen, te saneren, te investeren en lasten te verlagen. Onze ondernemers willen dat er knopen doorgehakt worden, aan een misschien heeft niemand iets. Als Voka – Kamer van Koophandel Limburg zullen wij voor onze ondernemers blijven vechten en jullie belangen blijven behartigen. Vandaag, morgen en in de toekomst. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg

Deze opinie verscheen eerder in het februari-nummer van Bedrijvig Limburg

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo