Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Knip in groenestroomcertificaten terecht in vraag gesteld

Knip in groenestroomcertificaten terecht in vraag gesteld

  • 04/04/2023

Het dossier van de knip in de groenestroomcertificaten komt binnenkort weer op de Vlaamse regeringstafel. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir communiceerde eerder dat ze de groenestroomcertificaten van “200 grote bedrijven” wil afnemen en zo de elektriciteitsfactuur van de gezinnen drastisch wil verlagen. “In realiteit blijkt dat er meer dan 2.000 bedrijven, ziekenhuizen, kmo’s, coöperaties en landbouwbedrijven worden getroffen, waaronder heel wat in Oost-Vlaanderen. Bovendien staat de juridische onderbouw van de knip op losse schroeven en dreigt er rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen," aldus Jan Geers, manager Belangenbehartiging Voka Oost-Vlaanderen. 

Vandaag lezen we in De Tijd dat viceminister-president Bart Somers weigert de knip in de groenestroomcertificaten goed te keuren, omdat die 'de verkeerde bedrijven treft en rechtsonzekerheid veroorzaakt'. Voka Oost-Vlaanderen sluit zich aan bij dit verzet en hoopt dat minister Demir haar plannen alsnog zal bijsturen. 

“Ondernemingen zijn belangrijke voortrekkers in de klimaattransitie en met de geplande knip wordt hun ondernemingszin afgestraft. Bovendien blijkt dat er heel wat meer bedrijven getroffen worden dan voorzien én dat de scope veel breder is. Dat is voor ons een echte doorn in het oog,” besluit Geers. 
 

Oost-Vlaanderen deelt in de klappen 

Ook in Oost-Vlaanderen worden er honderden installaties getroffen. Zo staat de stad Gent met 67 geviseerde installaties op haar grondgebied op de tweede plaats na Antwerpen met 84 installaties. Met Oudenaarde (33 installaties) staat er nog een Oost-Vlaamse stad in de top 20.  

Quote Jan

 

Meer dan 2.000 getroffen ondernemingen 

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wil de groenestroomcertificaten schrappen voor zonneparken van bedrijfsinstallaties van voor 2013. Met deze maatregel wil ze de komende 10 jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uitbetalen. Volgens haar heeft dit slechts impact op 1.200 zonnepanelen installaties van een 200-tal grote bedrijven. De recente gegevensanalyse, uitgevoerd door het studiebureau REBEL bewijst het tegendeel. 


Het onderzoeksbureau komt tot de conclusie dat maar liefst 2.854 installaties in 2.189 bedrijven worden getroffen door de knip in de groenestroomcertificaten (GSC). Maar liefst 89% van de zonnepanelen van voor 2013 op bedrijfsdaken wordt geimpacteerd. Bovendien worden 1.342 kmo’s getroffen en gaat het dus niet alleen om grote bedrijven. Ook vzw’s, scholen, gezondheidsinstellingen, lokale besturen en landbouwbedrijven dreigen inkomsten te verliezen.
Voka Oost-Vlaanderen zal de verdere evoluties van dit dossier nauwgezet opvolgen. 

Heb je vragen of opmerkingen over dit persbericht? Laat het ons weten.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Op de hoogte blijven van onze acties rond belangenbehartiging uit onze regio?

Meld je aan of maak een account om dit aan te passen.

Contactpersoon

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Samen ondernemen, samen groeien

Waar lig jij wakker van? Hoe kan Voka jou verder ondersteunen en een gunstiger bedrijfsklimaat scheppen?

Laat het ons weten.