Skip to main content
  • Nieuws
  • KMO’s verwachten grootste omzetdaling

KMO’s verwachten grootste omzetdaling

  • 28/04/2020

De Limburgse ondernemingen met een jaarlijkse omzet tot tien miljoen euro krijgen de grootste omzetdaling van alle ondernemingen te verwerken. Dat becijferde Voka – Kamer van Koophandel Limburg in een analyse. Maar liefst 86% van die bedrijven ziet de omzet met minstens 75% dalen. “Deze ondernemingen moeten op lange termijn hun businessplan grondig onder de loep nemen”, zegt Axelle Henrard, directeur eigenaars-ondernemers.

axelle
“Het is duidelijk dat de strategie van veel bedrijven als sneeuw voor de zon is gesmolten”, zegt Axelle Henrard.


Een analyse van de cijfers leert dat 86% van de Limburgse bedrijven met een jaarlijkse omzet van minder dan 10 miljoen euro een omzetdaling van 75% of meer ervaren ten gevolge van het coronavirus. Hoe groter de omzet, hoe kleiner de groep die zegt dat de omzetdaling minstens 75% zal bedragen de komende maanden. Eén derde van de bedrijven met minstens 20 miljoen euro omzet verwacht de schade tot minder dan 50% omzetverlies te kunnen beperken.  

omzetdaling
Aandeel van bedrijven met omzetdaling >75% (Bron: Voka - KvK Limburg)


Ook na de lockdown verwachten de bedrijven met een omzet van hoogstens 10 miljoen euro dat de schade niet meteen zal herstellen. Bijna een derde (31%) van de bedrijven met een omzet van maximaal 10 miljoen euro verwacht dat de omzet in de eerste fase na de lockdown lager dan 50% van het niveau van vóór de coronacrisis zal liggen. Bij de bedrijven met een omzet tussen 10 en 20 miljoen euro verwacht een vijfde (20%) dat de omzet de komende maanden geen 50% van het niveau van vóór de crisis haalt.

De ondernemingen met een jaaromzet tot 10 miljoen euro zijn bovendien het minst geneigd om investeringen lang uit te stellen. Slechts 23% van die bedrijven stelt hun investeringen uit naar een nog niet nader bepaalde datum, terwijl dat bij de grotere ondernemingen ruim de helft is (51%). Een mogelijke verklaring is dat de bedrijven de investering nodig hebben om verder te kunnen groeien.

invest
Investeringsplannen en uitstel. Bron: Voka - KvK Limburg


Herstelplan na corona

Net als de economie hebben ook ondernemingen een individueel herstelplan nodig. “Dat kan alleen maar door je strategie en je financieel management scherp te stellen”, meent Jeroen Meens, mede-oprichter en bestuurder van de financiële en fiscale dienstverlener Cynex. “We hebben met Cynex vanaf het begin een strategische keuze gemaakt: wat voor bedrijf willen we zijn en voor wie willen we dat zijn? Die vraag dwingt ons te focussen op bedrijven waar we maximale meerwaarde kunnen blijven bieden; ook in tijden van crisis”, legt hij uit. 
 
“Wij begeleiden alleen maar kmo’s waarbij we de ondernemer en onderneming helpen met het verbeteren van hun financieel beheer: de taal achter de cijfers doen begrijpen en houvast geven voor de toekomst. Uiteraard zitten wij in een sector die blijft doordraaien, want iedereen heeft boekhoudkundige verplichtingen. Maar daarnaast hebben we qua omzet minder impact door corona omdat we steeds goed gesegmenteerd hebben in onze klanten en hen nu door deze periode gidsen en gereed maken voor de nabije en verre toekomst.”

De sterke wendbaarheid en expertise van Cynex vormt een solide basis om aan een ander, corona-immuun businessplan te schrijven. Daarom organiseert Voka – KvK Limburg samen met Cynex het begeleidingstraject ‘Herstelplan na corona’ waarin ondernemingen dat businessplan hertekenen. 

“Het is duidelijk dat de strategie van veel bedrijven als sneeuw voor de zon is gesmolten”, zegt Axelle Henrard, directeur eigenaars-ondernemers van Voka – KvK Limburg. “Vanaf juni krijgen eigenaars-ondernemers daarom de kans om in twee fases hun bedrijf terug op de rails te zetten. In eerste instantie wordt een grondige analyse gemaakt van de geleden schade en gaan we op zoek naar oplossingen om een deel van die schade goed te maken. In de tweede plaats wordt nagedacht over de langere termijnstrategie. Corona heeft een aantal pijnpunten blootgelegd waar ondernemers antwoorden op moeten zoeken. Wij willen daarbij helpen.”

Meer info: www.voka.be/limburg/herstelplan
 

In samenwerking met

Vlaio logo 2020

Contactpersoon

Axelle Henrard

Directeur eigenaars-ondernemers