Skip to main content
  • Nieuws
  • Kilometerheffing voor N73: Open brief aan minister Weyts

Kilometerheffing voor N73: Open brief aan minister Weyts

  • 27/10/2017

Minister Weyts besloot de kilometerheffing uit te breiden naar zes gewestwegen, waaronder de N73. Wij schreven een open brief.
 

Mijnheer de minister

Vandaag lazen we uw besluit om de kilometerheffing uit te breiden van snelwegen naar gewestwegen. U komt hiermee terug op uw beslissing om kleine gewestwegen niet te belasten met een extra tol. U stelt immers dat er op een zestal gewestwegen alsnog tol op vrachtverkeer betaald zal moeten worden. De N73 zou één van de wegen zou worden…

De N73, dat is vandaag de dag de enige bypass tussen Noord-Limburg en Antwerpen. Niet omdat de Limburgse ondernemers dit willen, maar wel doordat de broodnodige realisatie van de Noord-Zuid verbinding al jaren aansleept. Dit zonder resultaat.

Limburg heeft echter nood aan een performante Noord-Zuidverbinding, in functie van zowel de economische verkeersdoorstroming als van de leefbaarheid van de kernen die door de huidige verbinding doorsneden worden. We kijken dan ook al 43 jaar uit naar de eerste spadesteek om Limburg van deze verkeersnachtmerrie te verlossen, maar telkens opnieuw zien we onze droom door enkelingen door de neus geboord worden.

Sinds 2000 komt dit uit op een factuur van 1 miljard euro die we met zijn allen moeten betalen. Het niet-realiseren van die Noord-Zuid kost bovendien heel veel werkgelegenheid. Hiermee konden we (als we ervan uitgaan dat een gemiddeld jaarloon rond de 50 000 euro bedraagt) een jaar lang 20 000 Limburgers werk bezorgen. Het is dan ook één van de topprioriteiten in het SALK-actieplan.

De mobiliteitsproblematiek door het uitblijven van de Noord-Zuid verbinding op zich is reeds een bijzonder bittere pil die onze ondernemers dag in dag uit moeten slikken. Door nu een tol te heffen op de enige omleidingsweg die ze hebben, worden ze dus dubbel geraakt. Het besluit om hiermee hun enig alternatief nog eens extra te gaan belasten, is een slag in het gezicht van duizenden ondernemers en hun werknemers.

We vragen u dan ook met aandrang om de kilometerheffing op de N73 op te schorten. Dit doen we met de steun van alle Voka-ambassadeurs van Noord-Limburg. Ook zij zijn bezorgd over de economische gezondheid van hun stad of gemeente. We vragen een tijdelijke opschorting, tot de Noord-Zuid verbinding gerealiseerd is.

Rekenend op een spoedig antwoord

                                                                                                                          

Kris Claes                                                            Johann J.L. Leten

Directeur Belangenbehartiging                           Managing Partner, Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen                                                                                                                                           Gedelegeerd bestuurder