Skip to main content
  • Nieuws
  • Kiezers blijven in de kou: niet één lijst in Lebbeke verdedigt realisatie N41

Kiezers blijven in de kou: niet één lijst in Lebbeke verdedigt realisatie N41

  • 09/10/2018

Open brief van Voka geeft zwijgende voorstanders van de weg eindelijk een stem.

De debatten n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in Lebbeke worden gedomineerd door één thema: de N41. Voka Oost-Vlaanderen houdt het dossier al jaren in de actualiteit en deponeert deze week een open brief in de brievenbus van alle inwoners van Lebbeke.  De brief maakt veel reacties los, vooral van ontgoochelde voorstanders die met hun visie en keuze bij geen enkele politieke partij in Lebbeke terecht kunnen. 

“Misschien moeten wij maar een politieke partij Pro N41 oprichten”

Sinds gisteren verspreidt bpost in opdracht van Voka Oost-Vlaanderen een open brief in alle brievenbussen van Lebbeke. Voka is - samen met heel wat inwoners en bedrijven van Dendermonde, Aalst en ook Lebbeke - een fervent voorstander van de realisatie van het ontbrekend stuk van de N41 Aalst-Dendermonde. De brief schetst de problematiek van de weg en roept de Lebbeekse kiezer op om in het stemhokje zijn keuze voor de realisatie van de N41 ook uit te drukken. Alleen, dat blijkt niet mogelijk…

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Veertig jaar na de beslissing van de overheid om een leefbare, veilige en vlotte verbinding tussen Aalst en Dendermonde te realiseren willen wij dit dossier eindelijk tot een goed einde zien komen. Daarom brengen wij het thema N41 t.g.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen en de nationale verkiezingen in mei  2019 prominent voor het voetlicht. Wij stellen echter vast dat geen enkele van de partijen die zondag in Lebbeke opkomen, de aanleg van de N41 echt verdedigt. Inwoners die voorstander zijn van de weg blijven dus in de kou. Een democratisch deficit dat kan tellen.”

Als de kiezer geen keuze heeft

Voka ontving van inwoners al heel wat positieve reacties op de brief. Iemand schrijft: “Blij te horen dat er toch nog voorstanders zijn van dit project dat al heel lang gerealiseerd had moeten zijn. […] Ik weet dat u door uw positie bij Voka onafhankelijk moet blijven maar ik stel de vraag toch: Hebt u weet van voorstanders? Die krijgen sowieso mijn stem.”

De meest opmerkelijke respons kwam van een man die pleit voor de oprichting van een partij ‘Pro N41’:  “Ik ben grote voorstander van deze doortrekking, maar...helaas is er geen énkele partij voor te vinden in Lebbeke die m'n stem nu zondag kan beïnvloeden. […] Dat er dan maar een nieuwe partij moet worden opgericht.”

De vraag op welke kandidaten de voorstanders van de weg kunnen stemmen, leeft nog bij andere inwoners van Lebbeke: “Hoe graag wij de N41 in Lebbeke zouden hebben, (en wij niet alleen). In het debat van 14 dagen geleden in de V.B.S. hebben wij de vijf sprekers klaar en duidelijk horen zeggen dat de N 41 voor hen niet hoeft! Voor wie zouden wij dan moeten stemmen?”. Nog iemand schrijft : “…ook al willen wij, wij kúnnen dus op niemand stemmen die akkoord gaat met de doortrekking.”

Uit de reacties van inwoners, blijkt – decennia na de politieke belofte van een waardige weg - enig begrijpelijk fatalisme : “Mooi initiatief dat u ons warm maakt voor doortrekking van de N41, maar geen enkele partij in Lebbeke geeft aan in z'n programma dat ze voor de realisatie ervan zijn. Ze vrezen kiezers te verliezen. We gaan er nooit komen volgens mij. Ze modderen liever maar wat aan.”

Geert Moerman: “Dat de mensen ontgoocheld zijn is begrijpelijk. Maar wij leggen ons niet neer bij de situatie en zullen er blijven op toezien dat de planstappen worden gezet die vereist zijn voor de aanleg van de N41. Wij blijven onverdroten het maatschappelijk debat voeden en willen dat ook de voorstanders eindelijk gehoord worden in politiek en media.”

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Voka blijft erop toezien dat de vereiste planstappen worden gezet voor de aanleg van de N41

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat