Skip to main content
  • Nieuws
  • Kempense bedrijven ondervinden weinig hinder van vakbondsactie

Kempense bedrijven ondervinden weinig hinder van vakbondsactie

  • 10/10/2017

De 24-urenstaking tegen het regeringsbeleid die het ACOD voerde, had weinig impact bij de Kempense ondernemingen. Toch veroordeelt Voka – KvK Kempen de actie. Het zijn opnieuw pendelaars, schoolgaande kinderen en ouders, de consument en de bedrijven, die geviseerd worden met de staking. ‘Gelukkig bleef de hinder in onze regio beperkt’, zegt gedelegeerd bestuurder Renilde Craps. ‘Maar iedere werknemer die zich omwille van deze actie in bochten moest wringen om de werkplek te bereiken, is er eentje te veel.’

De 24-urenstaking is de zoveelste actie van de vakbonden op rij. Voka betreurt sterk dat het openbare leven in de war wordt gestuurd, puur omdat de socialistische ambtenarenbond zich bedreigd voelt. ‘Vele mensen die naar Brussel moeten pendelen, hadden het vanmorgen moeilijk om op hun bestemming te raken: metro’s, bussen en treinen gaven verstek. Het was voor velen puzzelen vandaag’, vertelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka vzw. ‘Dit is dus opnieuw een staking tegen de burgers en niet tegen de regering. We betreuren dat het ACOD niet het voorbeeld volgt van de andere vakbonden en niet bereid is tot constructieve dialoog. Ze zetten zich daarmee buitenspel, want hun acties zijn disproportioneel en ongeloofwaardig.’

Treinen en bussen rijden, kranten in de bus

In de Kempen was de impact van de staking beperkt. Tussen 6 en 7 reed drie kwart van de treinen, tussen 7 en 8 nog twee op de drie. Alle lijnen werden bediend, al moesten reizigers wel rekening houden met vertragingen en hier en daar een afgeschafte trein. Bij de Lijn reden in de provincie Antwerpen zes op de tien chauffeurs uit. De krantenbedeling is dinsdagochtend grotendeels zoals normaal verlopen. Brieven vielen in de bus en de meeste postkantoren waren open.

Minimale dienstverlening

Ook bij de bedrijven was er weinig hinder. ‘Uit een steekproef blijkt dat er weinig tot geen medewerkers afwezig blijven omwille van de stakingsactie’, licht Renilde Craps toe. ‘De staking was aangekondigd, dus veel mensen hebben zich goed voorbereid. Medewerkers die normaal met het openbaar vervoer reizen, kwamen bijvoorbeeld met de fiets of reserveerden een zitje in de auto van een collega. Veel ondernemingen riepen ook op tot thuiswerk of hebben vergaderingen uitgesteld. Ook leveranciers en de postbedeling ondervonden weinig hinder. Grote problemen bleven dus uit. Toch is elke vorm van overlast er teveel aan. Het wordt dringend tijd dat de minimale dienstverlening voor het openbaar vervoer wordt ingevoerd, zodat alle pendelaars op hun werk kunnen geraken.’ Voka roept de regering op om het hervormingswerk onverstoord verder te zetten. ‘Willen we België opnieuw aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeringen en economische groei stimuleren, dan moet de regering blijven investeren en hervormen’, besluit Renilde Craps. ‘De taxshift en het zomerakkoord werpen vandaag al hun vruchten af door nieuwe investeringen en extra jobs in de private sector. De ondernemingen hebben woord gehouden. We hopen dat die hervormingstrein van de regering de komende jaren niet stilvalt.’

Advertentie Vermant - mei