Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • “Kader creëren voor de toekomst”

“Kader creëren voor de toekomst”

  • 19/08/2019

Ons zorgsysteem menswaardig, duurzaam en toegankelijk houden? Dan moet het kwalitatiever, veiliger en efficiënter worden. Nu veranderen en verbeteren is dus de boodschap. Hoe? Dat ontdekt u op 24 september tijdens het congres van Voka Health Community. In de aanloop geven enkele toekomstdenkers hun visie op zorg en welzijn. Deze week aan het woord: Roel Van Giel.

Domus Medica, de wetenschappelijke en beroepsvereniging van huisartsen in Vlaanderen en Brussel, heeft een traditie van toekomstdenken. “Om de vijf jaar maken we een visiedocument op voor de komende tien jaar”, vertelt voorzitter Roel Van Giel. “De prioriteiten? Het overlegmodel en financieringssysteem hervormen.”

Roel Van Giel

“We hebben niet de luxe om nog 10 tot 15 jaar te wachten met hervormingen.”

Roel Van Giel

Domus Medica is enerzijds een kenniscentrum rond huisartsgeneeskunde en ondersteunt anderzijds huisartsen en huisartsenkringen in de dagelijkse uitoefening van hun beroep, zowel op wetenschappelijk, organisatorisch als syndicaal vlak. Multidisciplinair samenwerken is een van de speerpunten in de toekomstvisie van de vereniging. “ICT zal daarin een belangrijke rol spelen. Daarom zijn we de preventiegids die we opstelden aan het digitaliseren, om die open te stellen voor burgers en andere zorgverleners.”

De vereniging trekt al jaren aan de kar om ook binnen het Riziv een gedragen visie op te stellen over hoe de gezondheidszorg moet evolueren. “We pleiten er al lang voor om die denkoefening op te starten”, vertelt Roel Van Giel. “Daar is men sinds oktober vorig jaar mee bezig, onder begeleiding van Living Tomorrow. Voor het eerst in vijftig jaar zullen we een maatschappelijk gedragen visie met een aantal toekomstscenario’s hebben. Dat is een belangrijke evolutie.”

Afwezigheid van de politiek
In de zorgsector leeft de nood aan verandering, maar de afwezigheid van de politiek in het verhaal is opvallend, vindt Van Giel. Hij duidt: “Het is heel vreemd dat er geen groot maatschappelijk debat komt over een onderwerp waarmee werkelijk elke Belg te maken heeft. We hebben niet de luxe om nog tien tot vijftien jaar te wachten, want de babyboomgeneratie wacht niet met ouder worden. De politiek durft het thema niet naar voor te schuiven. De reden? Hervormingen zullen een grote impact hebben op het gebruik van de burger van de gezondheidszorg. Wellicht zullen een aantal verworvenheden op de helling komen te staan. Absolute keuzevrijheid; drie, vier of vijf adviezen gaan vragen bij verschillende artsen: we zullen het ons niet meer kunnen permitteren. Er zal een centralisatie nodig zijn, voor bepaalde ingrepen zal je naar een verder gelegen ziekenhuis moeten,… Dat is de reden waarom men het debat uit de weg gaat.” 

Systeem wordt onbetaalbaar
“Zoals we vandaag de dag werken, dat is onhoudbaar. Het systeem is onbetaalbaar. Een grote groep van pathologieën zal in de toekomst bestaan uit chronische pathologieën. Dat is fundamenteel anders dan vijftig jaar geleden. Dat wil ook zeggen dat er een ander manier van organiseren nodig is, met meer opvolging, meer samenwerking tussen disciplines en een belangrijke rol voor de patiënt. De financiering is nu heel monodisciplinair opgebouwd. Dat is een rechtstreeks gevolg van hoe het overlegmodel in elkaar zit, waarbij elke discipline apart in overleg gaat met de mutualiteiten. Daar zit de bottleneck.” Dat er iets moet gebeuren, daarover is iedereen het eens. “Maar in het veld heeft men daar ook schrik van, omdat een hervorming een rechtstreekse invloed zou kunnen hebben op het inkomen van mensen in de sector.”

Een ander financieringssysteem bestaat voor Van Giel uit twee belangrijke componenten. “Het eerste is een systeem van ‘bundled payment’, waarbij de begeleiding van een patiënt gefinancierd wordt met een quasi all-in budget voor alle zorgverleners. Daarnaast moeten we evolueren naar een gemengd financieringssysteem met drie componenten: een vaste financiering per capita, een stuk prestatiefinanciering en een deeltje financiering op basis van de kwaliteit die geleverd wordt (zonder daarin te overdrijven).”

De prioriteit voor de volgende regering is voor Roel Van Giel dan ook: politieke moed hebben om een kader te creëren voor de toekomst, met een grondige hervorming van het overlegmodel en het financieringssysteem. “Want dat is de belangrijkste driver waardoor bepaalde veranderingen op dit moment niet slagen”, besluit hij. 

Om de zorg- en welzijnssector te veranderen en te verbeteren, hebben we nood aan durvers, dromers en doeners. Hoort u daar ook bij? Wil u graag inspiratie van andere toekomstdenkers? Schrijf dan nu in voor het congres van Voka Health Community op 24 september in Londerzeel! 

Ontdek hier de visie van onze andere toekomstdenkers.

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel