Skip to main content
  • Nieuws
  • Jonge ondernemers tikken politici op de vingers

Jonge ondernemers tikken politici op de vingers

  • 08/10/2018

Jong Voka Limburg pleit voor meer aandacht voor startende en jonge ondernemers. Dat doet het met een ludieke actie waarbij hun eigen ‘verkiezingsborden’ willekeurig  tussen de traditionele exemplaren van de kandidaten opduiken. De borden zijn neutraal en helemaal niet politiek gekleurd. Op de affiches staan een 150-tal Jong Voka-leden die de letters ‘Wij Jong Voka’ vormen op een witte achtergrond. De actie heeft een hoog tongue-in-cheek gehalte. De borden vol jonge ondernemers staan in contrast met de hoofden van individuele kandidaten en hun slogan.

Jonge ondernemers tikken politici op de vingers

Invloed lokale besturen op ondernemerschap is aanzienlijk

“Er is in de verkiezingstijd aandacht voor tal van thema’s gaande van veiligheid, over leefbaarheid tot vergrijzing. Wat tevens bijzonder terecht is”, stelt Filip Biesmans, voorzitter van Jong Voka Limburg. “Maar ook de problematieken waar jonge ondernemers mee te maken hebben, zouden hun plaats binnen het debat moeten hebben. Nog te vaak wordt gedacht dat lokale besturen weinig invloed hebben op ondernemerschap binnen de stad of gemeente, terwijl zij het eerst toegangsloket zijn voor ondernemers met problemen. Bovendien toont ons memorandum aan dat zowel binnen fiscaliteit, mobiliteit, het ruimtegebruik als talent de invloed van de lokale besturen net heel erg groot zijn.”

En dat er nog werk op de plank ligt, is duidelijk. “De filedruk rond onze steden is immens, de lokale belastingen zijn nog steeds te weinig transparant en het communicatiebeleid van de lokale besturen laat te wensen na” vertelt Biesmans.

Durvers zorgen voor de welvaart van morgen

“Er is nood aan mensen die zich durven smijten. Het zijn de entrepreneurs en de durvers die zorgen voor de welvaart van morgen. Het gaat om ondernemerschap op zich. Daarom het bescheiden ‘Wij Jong Voka’, met amper herkenbare mensen. Aan de politieke kandidaten op de verkiezingsborden vraagt Jong Voka om de voorwaarden te scheppen. Jonge ondernemers zijn de grote ondernemers van de toekomst! Hou daar rekening mee in jullie toekomstig beleid want de jonge ondernemers creëren de welvaart en het welzijn van de toekomst.”

Over Jong Voka: Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) heeft in alle provincies lokale Jong Voka-afdelingen. Deze staan open voor jonge ondernemers, jonge managers en personen met een leidinggevende functie die jonger zijn dan 40 jaar. Jong Voka Limburg , de jongeren afdeling van Voka – KvK Limburg,  organiseert tal van vormingsactiviteiten en bedrijfsbezoeken maar profileert zich ook steeds duidelijker als pleitbezorger en kweekvijver voor aankomend talent.

 

Contactpersoon

Laurens Kuijpers

Coördinator Jong Voka Limburg