Skip to main content
  • Nieuws
  • Johann Leten: "Vlaamse ondernemingen hebben nood aan ambitieuzer sociaal-economisch beleid"

Johann Leten: "Vlaamse ondernemingen hebben nood aan ambitieuzer sociaal-economisch beleid"

  • 30/09/2020

Voka - Kamer van Koophandel Limburg is opgelucht dat er eindelijk een federale regering is, maar stelt zich vragen bij de ambitie van haar regeerprogramma. “Onze ondernemingen vroegen een sterke regering met een stevig relancebeleid en grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. Maat de transformaties die we met Voka vooropstelden in ons Plan Samen Groeien vinden we te weinig terug”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. "Goed nieuws voor Limburg is weliswaar dat de verlenging van de steunmaatregel 'ontwrichte zone' zal worden onderzocht. Dat is één van onze topprioriteiten die we vorig jaar tijdens de verkiezingsperiode naar voren schoven."

"Goed nieuws voor Limburg is dat de verlenging van de steunmaatregel 'ontwrichte zone' zal worden onderzocht."

"Goed nieuws voor Limburg is dat de verlenging van de steunmaatregel 'ontwrichte zone' zal worden onderzocht."


Bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren, kunnen sinds 2015 dankzij de steunmaatregel ‘ontwrichte zone’ rekenen op fiscale ondersteuning. Dat de maatregel een schot in de roos is, bewijzen de cijfers. Sinds 2015 werden mede hierdoor al 5.258 nieuwe jobs gecreëerd.

"Voka – Kamer van Koophandel Limburg vroeg om een verlenging van de termijn en die zal nu onderzocht worden, zegt het regeerakkoord. Corona kostte al 3.350 Limburgers hun job. Met een extra termijn hebben we een grotere kans om de impact op korte termijn te neutraliseren”, zegt Johann Leten. In haar verkiezingsmemorandum maakte Voka – KvK Limburg van de verlenging van de steunmaatregel één van haar topprioriteiten.

Coronacrisis bezweren

Bijna 500 dagen na de verkiezingen is er eindelijk opnieuw een federale regering. Zo’n lange periode zonder volwaardige regering is voor de Vlaamse bedrijven niet meer voor herhaling vatbaar. “We hebben te lang moeten wachten op een bestuursploeg en kijken uit naar de regeling die zo’n tergend traag en moeilijk formatieproces in de toekomst moet voorkomen”, zegt Johann Leten.

Voor Voka is een eerste toetssteen van het regeerakkoord de aanpak van de coronacrisis. Met de aanstelling van een coronacommissaris, een lange termijnkader en maatregelen om ons land voor te bereiden op eventuele volgende pandemieën, is Voka tevreden. “De vooropgestelde maatregelen bieden het door ons gevraagde perspectief om gezondheid, sociale leefbaarheid en economische haalbaarheid te combineren”, zegt Johann Leten.

"De Vlaamse ondernemingen hebben nood aan meer perspectief en maatregelen om deze crisis te overleven en hen uit het slop van de 90%-economie te halen."

Het regeerakkoord bevat ook een heel aantal relancemaatregelen. De wederopbouwreserve en verlengde investeringsaftrek voor kmo’s stimuleren ondernemingen om te blijven investeren. We missen evenwel de herinvoering van degressieve afschrijvingen voor investerende ondernemingen. “Er worden goede maatregelen naar voor geschoven en slechte maatregelen zoals een meerwaardebelasting vermeden. De Vlaamse ondernemingen hebben wel nood aan meer perspectief en maatregelen om deze crisis te overleven en uit het slop van de 90%-economie te halen”, zegt Johann Leten.

Te weinig grondige hervormingen

Voka pleit in haar Plan Samen Groeien voor grondige transformaties. “We vinden die hervormingen om onze arbeidsmarkt flexibeler te maken, de zorg te hervormen, te investeren in een digitale, duurzame en gezonde economie nu te weinig diepgaand terug”, aldus Johann Leten. De ambitie voor een tewerkstellingsgraad van 80% zit goed. Ook de nadruk op meer mensen aan de slag en levenslang leren zijn positief. Maar er zijn te weinig hefbomen om dit effectief te kunnen realiseren. Daarnaast komen er nog een aantal bijkomende lasten voor onze ondernemingen inzake arbeidsorganisatie en wordt de competitiviteit van onze ondernemingen bedreigd via een achterpoortje op de wet van 1996.

“We vinden hervormingen om onze arbeidsmarkt flexibeler te maken, de zorg te hervormen, te investeren in een digitale, duurzame en gezonde economie te weinig diepgaand terug.”

Op het vlak van energie blijft er onduidelijkheid over de kernuitstap tot eind volgend jaar, wat ook twijfels brengt voor onze bedrijven over de energieprijs en de bevoorradingszekerheid. ”Het was al vijf na twaalf. Door de beslissing nu verder uit te stellen, dreigen zowel de energiecompetitiviteit van onze bedrijven als de energietransitie in gevaar te komen,” aldus Johann Leten. De invoering van een energienorm is wel een stap vooruit om de competitiviteit van onze ondernemingen te verzekeren.

In het pakket nieuw beleid wordt 60% in recurrente uitgaven gestoken, zoals het verhogen van de pensioenen en het optrekken van uitkeringen. “Daardoor blijven er te weinig middelen over om productief te investeren in mobiliteit, onderzoek, energie, digitalisering, We hebben nu ook nood aan een beleid dat investeert in de toekomst en geen geld blijft uitgeven in het heden”, zegt Johann Leten. Op die manier pakken we ook de gezondmaking van onze overheidsfinanciën niet op de goede manier aan.

“Men kondigt aan geen nieuwe belastingen in te voeren maar de deur naar verhogingen is niet dicht: in één ruk wordt er immers een digitaks en minimumbelasting voor bedrijven in het vooruitzicht gesteld. Dit zijn belastingen die internationaal moeten geregeld worden. Op nationaal niveau lossen deze niets op en jagen ze bedrijven weg uit ons land

Staatshervorming?

De nieuwe regering wil werk maken van een nieuwe staatshervorming. Die ambitie stemt Voka alvast tevreden; een grondige staatshervorming is immers noodzakelijk opdat onze regio’s alle hefbomen in handen krijgen om hun eigen beleid te voeren, zeker op het vlak van arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Voka rekent erop dat dit geen zaak wordt van commissies en werkgroepen en dat de aangekondigde staatshervorming geen dode letter blijft. De voorbije maanden is gebleken dat onze staatsstructuur dringend moet hervormd worden. In afwachting van deze staatshervorming verwachten we dat het federaal niveau het Vlaams beleid en haar investeringsplan “Vlaamse veerkracht” versterkt en niet tegenwerkt.

Voka en de Vlaamse bedrijven steken alvast de hand uit naar de nieuwe regering onder leiding van premier Alexander De Croo: “We willen samenwerken om een echt relance- en transformatiebeleid op gang te brengen waarbij niet alleen de nodige aandacht is voor het sociale en ecologische, maar ook voor het economische. Het zijn immers onze bedrijven die zullen investeren, voor groei zorgen en jobs creëren”, besluit Johann Leten. 

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.
 

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Circuit Zolder