Skip to main content
  • Nieuws
  • Johann Leten: "Laat ondernemers terug ondernemen"

Johann Leten: "Laat ondernemers terug ondernemen"

  • 30/09/2020

Deze maand haalt Johann Leten in zijn opiniestuk de publicatie van onze Toekomstindicator aan, want om naar de toekomst te kijken is het belangrijk om een goed beeld te hebben van vandaag. Daarnaast blikt hij terug op de stopzetting van de procedure van Zolder-Lummen-Zuid.

Johann Leten

"Om naar de toekomst te kijken, is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de situatie vandaag. Daarom publiceerden we ook dit jaar onze

Toekomstindicator. De kernformule blijft dezelfde, namelijk E=TI². Om economisch te excelleren (E) moet een regio sterk scoren op Talent (T), Innovatie (I) en Internationalisering (I).

Nieuw dit jaar is dat we ook de cijfers uit de eerste jaarhelft van 2020 mee opnamen in onze studie om zo de eerste corona-impact op onze Limburgse economie in kaart te brengen. De Vlaamse regering stelde als doel om onze regio terug aansluiting te doen vinden bij de top. Daarom benchmarkten we onze resultaten ook met Europese topregio’s. Op die manier konden we vijftien concrete aanbevelingen formuleren om - ondanks deze crisis – alsnog de top te behalen.

Jullie deden het goed in 2019. Alweer. We zijn dan ook gigantisch trots op wat jullie vorig jaar realiseerden, maar ook op de manier waarop jullie dit
jaar vechten voor jullie bedrijf. Maar een crisis als deze overwint niemand op zijn of haar eentje. Ondernemers moeten gesteund worden wanneer ze willen ondernemen. Onze overheden hebben als kerntaak om dat ondernemerschap aan te moedigen en faciliteren. Het is dat ondernemerschap dat ons als maatschappij duurzaam laat groeien en zorgt voor welzijn en welvaart voor iedere participerende burger. Wanneer die steun er niet komt, dan wringt dat. Wanneer gemaakte afspraken niet nagekomen worden, dan maakt ons dat kwaad.

"Zolder-Lummen-Zuid is een exemplarisch voorbeeld van de trend waarin ondernemers steeds weer het onderspit moeten delven."

Zolder-Lummen-Zuid. Ik kom er graag nog één keer op terug. Onze verontwaardiging over het de stopzetting van de procedure gaat niet louter over dit dossier. Het is een exemplarisch voorbeeld van de trend die al enkele jaren is ingezet. De trend waarin ondernemers steeds weer het onderspit moeten delven. De trend waarin investeringen consequent geboycot worden. De trend waarin ondernemen quasi onmogelijk wordt. Dan hebben we het heus niet enkel over ‘groene’ dossiers. Ik denk dan ook aan archeologienota’s, SEVESO-problematieken en andere bureaucratische blokkades. Dat ondernemers iedere dag met zulke tegenkantingen te maken krijgen, terwijl ze nota bene welvaart creëren voor iedereen, zit ons hoog.

Wij blijven ons inzetten om het evenwicht te herstellen. Want het is rechtkrabbelen na deze crisis mét ondernemers die investeren of helemaal niet
rechtkrabbelen."

Johann Leten
Gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Artikel uit publicatie