Skip to main content
  • Nieuws
  • Johann Leten: "Geef snel duidelijkheid over modaliteiten vaccinatie in essentiële bedrijven"

Johann Leten: "Geef snel duidelijkheid over modaliteiten vaccinatie in essentiële bedrijven"

  • 03/12/2020

De vaccinstrategie die vandaag werd voorgesteld, biedt volgens Voka – Kamer van Koophandel Limburg perspectief en zet in op de juiste prioriteiten. Na de zorg, de ouderen en risicogroepen, komen de essentiële bedrijven aan bod. “Maar voor die essentiële bedrijven is er vandaag nog geen duidelijkheid over de juiste modaliteiten van de uitrol, en daar is dringend nood aan”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Het is positief dat er een strategie is, maar die strategie is pas van waarde wanneer deze performant uitgerold wordt.”

JJLL

“Het is positief dat er een strategie is, maar die strategie is pas van waarde wanneer deze performant uitgerold wordt.”
 

Voka – KvK Limburg is opgelucht dat de vaccins van diverse bedrijven binnenkort beschikbaar zijn en vanaf 5 januari kunnen worden toegediend. “Het bewijst dat onze farmaceutische bedrijven op heel korte termijn kunnen onderzoeken, testen en produceren. We zijn ook heel blij dat in Vlaanderen heel wat bedrijven bijdragen aan de ontwikkeling, productie en logistiek van de vaccins. Het toont ook aan dat Vlaanderen een internationaal expertisecentrum is voor de biopharma en lifesciences”, aldus Johann Leten.

Dringend perspectief nodig

De vooropgestelde vaccinstrategie biedt voor Voka – KvK Limburg perspectief. Daarin worden de juiste prioriteiten gelegd om de gezondheids- en economische crisis te bezweren. “Nu de vaccins stilaan beschikbaar zijn, werd het hoog tijd dat er ook een strategie klaarligt om ze toe te dienen. Want de vaccinatie moet ervoor zorgen dat in een eerste fase de zorg en de kwetsbaren beschermd worden zodat ons gezondheidssysteem niet langer onder druk komt en aldus een derde lockdown of andere restricties vermeden kunnen worden”, zegt Johann Leten.

"De lijst met essentiële bedrijven mag  niet verengd worden ten opzichte van de voorbije maanden."

Dat medewerkers van essentiële bedrijven in tweede instantie ook een vaccin kunnen krijgen, vindt Voka een noodzaak. De lijst met essentiële bedrijven die nog bepaald moet worden, mag dan ook niet verengd worden ten opzichte van de voorbije maanden en moet voldoende ruim zijn zodat deze bedrijven niet stilvallen.

Johann Leten: “We zagen in verleden reeds dat deze kunstmatige opdeling onvoldoende rekening hield met de verschillende schakels in een productieproces, met alle gevolgen van dien. In die optiek is het cruciaal dat er ook voor zogenaamde niet-essentiële bedrijven er dringend perspectief komt.“

Logistieke expertise van Limburg

De overheid kan zeker ook een beroep doen op de bedrijven om de vaccins te verspreiden en toe te dienen. Johann Leten: “Heel wat Limburgse ondernemers toonden recent graag hun steentje bij te dragen aan het stoppen van deze pandemie. Door onze geografische ligging en logistieke expertise kunnen we een grote rol spelen in de verspreiding van het vaccin.”

"Door onze geografische ligging en logistieke expertise kunnen we een grote rol spelen in de verspreiding van het vaccin."

Wel blijft Voka – KvK Limburg aandringen op een beheersingsstrategie voor 2021. Want het is nog niet duidelijk in welke mate er restricties blijven gelden in de periode tijdens het toedienen van de vaccins. “Als de grootste risico’s voor de overbelasting van de gezondheidszorg voldoende lang onder controle zijn, moeten we de restricties op het leven en werken kunnen afbouwen. Men kan daarmee niet wachten tot iedereen gevaccineerd is en dus is er daarvoor een duidelijke strategie nodig.”

Europese afspraken

Naast de vaccinstrategie voor België, vraagt Voka ook om op Europees vlak afspraken te maken voor de registratie van wie gevaccineerd is. Wie gevaccineerd is, moet kunnen beschikken over een bewijs of document dat geldt voor de hele Europese Unie. Zo vermijden we dat gevaccineerde werknemers toch nog in quarantaine geplaatst zouden worden wanneer ze naar een ander land reizen. “Onze Limburgse export heeft al zwaar afgezien. Dit is een noodzakelijk middel om het vrij verkeer van werknemers te vrijwaren”, besluit Johann Leten.

Contactpersonen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Vragen over het coronavirus en de impact op uw onderneming?

Raadpleeg hier de FAQ