Skip to main content
  • Nieuws
  • Johann Leten: Een vaccin voor de vergeten sectoren

Johann Leten: Een vaccin voor de vergeten sectoren

  • 10/12/2020

Het vooruitzicht op een vaccinstrategie is hoopgevend, maar parallel daaraan moet er werk gemaakt worden van een bredere beheersingsstrategie die perspectief biedt voor iedereen, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. We vragen een visie, want gezondheid en economie kunnen wel degelijk hand in hand gaan, legt hij uit in de opiniestuk.

Johann Leten
"Het vooruitzicht op vaccinatie biedt hoop. Maar laat dit niet de enige levenslijn zijn voor de vergeten sectoren."


Dat er vaccins beschikbaar zijn en er eindelijk een strategie opgemaakt is, moet zowat het beste nieuws van 2020 zijn. Toch is er geen plaats voor overdreven optimisme. Ook volgend jaar zal onze economie slechts op negentig procent draaien. Voor de horeca-, event- en reissector blijft de situatie zelfs compleet uitzichtloos.

Daarom moet er nu, parallel aan de vaccinatiestrategie, werk gemaakt worden van een bredere beheersingsstrategie die perspectief biedt voor iedereen. Het is logisch dat in de eerst fase bewoners van woonzorgcentra en het zorgpersoneel gevaccineerd worden. Dat in de tweede fase onder meer de vijfenzestigplussers en risicopatiënten aan bod komen, houdt eveneens steek. Het zijn immers deze groepen die nog steeds het meest lijden onder het virus en dus het vaakst in het ziekenhuis terechtkomen.

"Afwachten is voor heel wat sectoren geen optie. Gezondheid en economie kunnen wel degelijk hand in hand gaan."

Maar we moeten ons nu al de vraag durven stellen wat we doen wanneer de zwaksten beschermd zijn en de druk op de ziekenhuizen afneemt. Afwachten is voor heel wat sectoren geen optie. Dat zou hetzelfde zijn als winterbanden hebben, maar ’s ochtends toch de sneeuwkettingen opleggen. Voorzichtigheid is goed, maar we moeten rationeel blijven. Gezondheid en economie kunnen wel degelijk hand in hand gaan.

Perspectief voor een heropstart van alle sectoren is dus noodzakelijk. We vragen dan ook visie. Visie op wat wanneer weer mag, maar ook een visie op gerichte steun. Waar we in een eerste fase begrip hadden voor een algemeen steunpakket, hebben we nu nood aan gedifferentieerde aanpak.
Het systeem van tijdelijke werkloosheid is hier een exemplarisch voorbeeld van. Zonder enige twijfel een goed systeem dat vele bedrijven gered heeft, maar vandaag in bepaalde gevallen een vergiftigd geschenk. Denk maar aan de reis- en eventsector die vandaag geen omzet draaien, maar wel hun mensen nodig hebben om zich voor te bereiden voor morgen.

"Zonder enige twijfel heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid vele bedrijven gered, maar is dit in bepaalde gevallen vandaag een vergiftigd geschenk."

Voor hen is een systeem zoals dat van onze noorderburen een beter alternatief. Binnen dit Nederlands model krijgen ondernemers een groot deel van de loonkosten vergoed, terwijl medewerkers aan de slag blijven. De focus ligt dus op activatie van medewerkers, waardoor bedrijven – ook in crisistijd - op volle kracht hun concurrentiepositie kunnen verdedigen.

Ja, het vooruitzicht op vaccinatie biedt hoop. Maar laat dit niet de enige levenslijn zijn voor de vergeten sectoren. We moeten nu werk maken van een allesomvattend plan zodat álle gezonde bedrijven ook gezond uit deze crisis komen.
 

Johann Leten, 
Gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg / Managing partner Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging