Skip to main content
  • Nieuws
  • JOBROAD: mensen met migratieachtergrond sneller integreren via een job

JOBROAD: mensen met migratieachtergrond sneller integreren via een job

  • 15/11/2018

Drie actoren slaan handen in elkaar om bedrijven te sensibiliseren 

JOBROADVrijdag 16 november 2018 ondertekenen Voka Oost-Vlaanderen, VDAB en Accent Jobs een engagementsverklaring rond het Oost-Vlaamse project ‘JOBROAD’ - integratie door werk. Het initiatief wil de integratie van mensen met een migratieachtergrond via effectieve tewerkstelling versnellen.

Het aantal vacatures in Oost-Vlaanderen stijgt exponentieel. Momenteel staan in de provincie meer dan 41.000 vacatures open. Tegelijk daalt het aantal werkzoekenden om deze vacante jobs in te vullen. De provincie Oost-Vlaanderen telt in november 2018 ruim 43.000 niet-werkende werkzoekenden.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Daarom hebben we alle beschikbare talenten nodig en dat betekent ook deze van mensen met een migratieachtergrond. Die worden absoluut nog onvoldoende benut.”

JOBROAD wil hier verandering in brengen”, zegt Rika Coppens van Accent Jobs. Eind 2016 ontwikkelde Accent Jobs het netwerkproject ‘JOBROAD’ om anderstalige nieuwkomers van buiten de EU sneller en beter aan werk te helpen. Dit project kadert binnen het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beleid van Accent Jobs. Na twee succesvolle Gentse pilootprojecten in samenwerking met VDAB en Werkplek Vluchtelingen/A-team rollen ze dit project uit in de provincie Oost-Vlaanderen. 

Voka Oost-Vlaanderen is met 3000 leden - die goed zijn voor 2/3 van de tewerkstelling in Oost-Vlaanderen – de meest representatieve multisectorale bedrijvenorganisatie. Voka zal de bedrijven sensibiliseren om JOBROAD verdere kansen te bieden. 

Integratie door werk

JOBROAD vertrekt vanuit de visie dat het proces van integratie versneld wordt door een effectieve tewerkstelling. Het project doorbreekt een aantal barrières die voor deze doelgroep vaak een grotere uitdaging blijven om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Elke partner engageert zich in dit verhaal en geeft mee vorm aan begeleiding naar effectieve tewerkstelling.

Dit partnership biedt anderstalige nieuwkomers een integraal traject aan. Door de specifieke begeleiding, opvolging en selectie binnen het JOBROAD-model verhogen we de kans op werk aanzienlijk. De partners engageren zich ook om een sensibiliserende rol op te nemen ten aanzien van werkgevers. 

 

JOBROAD is een initiatief van 

Jobroad