Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Jo De Backer: 'Vol gas naar een energieoplossing'

Jo De Backer: 'Vol gas naar een energieoplossing'

  • 29/09/2020

Nergens is de bezorgdheid over de bevoorradingszekerheid van elektriciteit groter dan bij de energie-intensieve chemiesector in Antwerpen. En daar is geen ingewikkelde uitleg voor nodig. ‘Een stroomonderbreking van één milliseconde is voldoende om ons veiligheidssysteem in gang te zetten en de productie een hele week plat te leggen.’ Die boodschap kreeg N-VA-parlementslid Koen Daniëls onlangs mee tijdens zijn Voka-stage bij BASF Antwerpen.

Vanuit de Vlaamse regering maakte zijn partij het uitstellen van de nucleaire uitstap opnieuw tot inzet van de federale regeringsonderhandelingen. In dat debat beschuldigen voor- en tegenstander van de kernuitstap elkaar ervan politieke spelletjes te spelen. En intussen gebeurt er op het terrein al twintig jaar niets. Een nieuwe studie van het onderzoeksplatform Energyville, waar onder meer imec en Vito bij betrokken zijn, heeft nu uitgewezen dat beide kampen elkaar al jaren met de foute argumenten bestoken. Een - goed voorbereide - sluiting van de kerncentrales in 2025 zoals de milieupartijen vragen, zou niet meteen leiden tot een astronomische stijging van de energiefactuur. Dat 60 procent van onze elektriciteitsfactuur uit overheidstaksen en milieupremies bestaat, zal daar wel niet vreemd aan zijn.

Aan de andere kant zou het tien jaar langer openhouden van de kerncentrales, zoals de meeste centrumpartijen bepleiten, géén negatieve impact hebben op groene investeringen. In alle scenario’s kan onze elektriciteit tegen 2030 voor de helft uit hernieuwbare bronnen komen. En dat is goed nieuws.

De vraag waar de federale onderhandelaars zich dus over moeten buigen, is deze: wat doen we in de tussentijd?  Een zaak staat als een paal boven water: als we in 2025 echt het licht uitdoen in Doel, dan zullen we onze stroom van ergens anders moeten halen. Hetzij uit het buitenland, waar ze ons kunnen aanrekenen waar ze zin in hebben. Hetzij van eigen gascentrales, die dan wel nog door iemand moeten worden gebouwd. Vijf stuks hebben we nodig om het wegvallen van twee kernreactoren op te vangen. Maar zelfs als de bouwvergunning voor die centrales een formaliteit zou zijn, wat ik sterk durf te betwijfelen, dan duurt het nog zeker zes jaar voor die centrales voor het eerst stroom kunnen leveren. En 2025 is al over minder dan vijf jaar. U mag zelf de conclusies trekken.

In elk geval is dit geen dossier dat zichzelf zal oplossen. Er moeten knopen doorgehakt worden, in de ene of in de andere richting. Het enige wat wij vragen, is dat dit voor een keer niet gebeurt vanuit politieke berekening maar op basis van de rationele argumenten die nu op tafel liggen. Want dat is ook wat chemiebedrijven zullen doen als ze de komende jaren over nieuwe investeringen in het Antwerps havengebied moeten beslissen.

 

‘Als we in 2025 echt het licht uitdoen in Doel, dan zullen we onze stroom van ergens anders moeten halen. Hetzij uit het buitenland, hetzij van eigen gascentrales die dan wel nog door iemand moeten worden gebouwd.’

Jo De Backer

Contactpersoon

Luc Luwel

Gedelegeerd bestuurder

AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende