Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Jef Wittouck volgt Chris De Hollander op als nieuwe voorzitter Voka Oost-Vlaanderen

Jef Wittouck volgt Chris De Hollander op als nieuwe voorzitter Voka Oost-Vlaanderen

  • 23/05/2019

Tijdens de jaarvergadering van Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen in de Gentse Opera hebben de leden van de grootste bedrijvenorganisatie in de provincie een nieuwe voorzitter officieel ingehaald. Jef Wittouck, managing director van Christeyns (Gent), volgt Chris De Hollander op die de maximumtermijn van zes jaar voorzitterschap heeft volgemaakt. Jef Wittouck dankte het bestuur en de leden voor het vertrouwen en prees zijn voorganger voor de succesvolle uitbouw van de organisatie. “Ik ga met enthousiasme en overtuiging aan de slag en wil op mijn beurt Voka nog meer gezicht geven bij het publiek en de stem van ondernemers luider laten klinken”, zei de nieuwe voorzitter. “Bedrijven hebben nood aan een overheid die op langere termijn denkt en handelt en die zich ook efficiënter organiseert. Voka kan beleidsverantwoordelijken in die richting stuwen, op alle bestuursniveaus.”
 
 

Jef Wittouck
Jef Wittouck die de Oost-Vlaamse ondernemersmeute toespreekt als nieuwe voorzitter

 

Met 3000 leden in alle sectoren is Voka Oost-Vlaanderen de meest representatieve bedrijvenorganisatie van Oost-Vlaanderen. Voka biedt haar leden opleidingen, managementondersteuning en diverse professionele netwerken maar zet ook sterk in op belangenbehartiging. Dat maakt Voka Oost-Vlaanderen tot een prominente gesprekspartner van diverse overheden en maatschappelijke stakeholders zoals het onderwijs.

Positief bilan

Jef Wittouck neemt vanaf nu de voorzittersrol over van Chris De Hollander, CEO van papierfabriek Stora Enso. Onder het voorzitterschap van De Hollander ging Voka Oost-Vlaanderen vanaf 2013 totally public. Het hoofdkwartier, de Voka Box in de Gentse Lammerstraat, werd in geen tijd een ware hotspot van Oost-Vlaams ondernemerschap.

De belangstelling voor Voka Oost-Vlaanderen groeide zienderogen en voor het eerst bereikte de organisatie de kaap van 3000 leden, samen goed voor 2/3 van de toegevoegde waarde en tewerkstelling. Op zoek naar een krachtenbundeling en grotere slagkracht, wist Chris De Hollander VeGHO, de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen, volledig te integreren in Voka Oost-Vlaanderen. De interne organisatie – een team van 50 medewerkers o.l.v. gedelegeerd bestuurder Geert Moerman - werd grondig vernieuwd en toonde een opvallende dynamiek. Voka Oost-Vlaanderen zocht en vond in de voorbije jaren aansluiting met de levendige (vooral) Gentse community van nieuwe ondernemers, start-ups en scale-ups.

Tegelijk hield de Oost-Vlaamse Kamer de blik op belangrijke ontwikkelingen in de wereld: opgemerkt waren een aantal inspiratiemissies naar innovatieve hotspots in China (2x), Zuid-Afrika, USA (Sillicon Valley, Boston, NY). In eigen regio ontpopte Voka zich tot een gereputeerde Oost-Vlaamse opinion leader en legde het de beleidsmakers met scherpe analyses en stevige standpunten meermaals het vuur aan de schenen.

Het vorige Gentse stadsbestuur werd in zijn eindfase een gebrek aan ambitie verweten, een kritiek die ruim werd opgepikt door een aantal partijen en kandidaten tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Ook de toestand van de mobiliteit en infrastructuur in Oost-Vlaanderen genoot veel aandacht (o.m. de dossiers  mobiliteitsplan Gent, N41 Aalst-Dendermonde, Bio Techpark Zwijnaarde), net als de nijpende problemen op de arbeidsmarkt waar bedrijven mee kampen (openstaande vacatures, activering). Voka Oost-Vlaanderen beet flink van zich af in het dossier van de mystery calls die ondernemers in het verdomhoekje plaatsen door de indruk te wekken dat bedrijven op grote schaal discrimineren.

Over Jef Wittouck

Jef Wittouck
v.l.n.r.: Jef Wittouck, Geert Moerman en Chris De Hollander

Jef Wittouck (56), managing director van Christeyns, is bio-ingenieur en genoot verdere vorming aan Vlerick en Insead. Hij is van origine Kortrijkzaan maar “vergroeide al vele jaren geleden met Gent”. Jef begon zijn loopbaan bij Unilever en werd in 1990 managing director van Christeyns, een internationale chemicaliëngroep gespecialiseerd in waspoeders, detergenten en chemische additieven.

Onder de vleugels van Wittouck ontpopte Christeyns zich in bijna 30 jaar van een bescheiden kmo tot een prominente speler met wereldwijd 1000 werknemers waarvan 165 op de sites in Gent en Drongen. Sinds 2002 is Jef Wittouck ook voorzitter van Sepawa Benelux, de grootste Europese vakvereniging van de detergenten- en cosmetica-industrie. Hij werd in 2000 bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen waarvan hij nu voor een termijn van drie jaar voorzitter wordt. In 2012 werd Christeyns verkozen tot Voka-Ambassadeur Oost-Vlaanderen wat zijn betrokkenheid bij de organisatie sindsdien verhoogde.
 
Chris De Hollander: “Ik ben heel verheugd om Jef Wittouck als mijn opvolger te kunnen voorstellen. Jef koppelt een brede maatschappelijke belangstelling aan een sterke, kritische  toekomstvisie op het ondernemen in onze regio.  Zijn track record bij Christeyns – strategisch en operationeel - maakt indruk en bovendien is hij een innemend persoon die luisterbereid is en tegelijk weet te overtuigen.”

Het werk is nog niet af

De nieuwe voorzitter bracht in zijn korte maidenspeech hulde aan zijn voorganger Chris De Hollander en dankte de Voka-leden en -bestuursleden voor het vertrouwen. Hij wees op een constante in de werking van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, “dat doorheen zijn lange geschiedenis steeds met de voorbereiding van de toekomst bezig was, zowel van bedrijven als van de mensen en de regio. Maar dat werk is nooit af. Wij mogen niet in een soort Vlaamse zelfgenoegzaamheid vervallen en onze ambitie voor de toekomst laten varen”. Volgens Jef Wittouck staat Voka symbool voor ambitie en de wil om te groeien en te slagen. “Sterke bedrijven hebben ambitie, ook de overheid moet ambitie tonen en groot durven denken.”
 
Voorzitter Wittouck stelt in de politiek vandaag een gebrek vast aan lange termijn denken. “Burgers en bedrijven lijden daaronder. Voka wil inzetten op een meer efficiënte overheid die zich ontfermt over kerntaken.  De overheid moet niet steeds méér doen maar pro-actiever werken en de dingen beter doen. Een recent voorbeeld is het waterafschakelplan: dat was te vermijden indien men tijdig de problematiek had erkend en de nodige maatregelen genomen.”
 
De nieuwe voorzitter wil de uitstraling van Voka Oost-Vlaanderen nog versterken. In dat streven past ook de bouw van een gloednieuwe Voka-hub in Aalst tegen het voorjaar 2021. Voka kan nog meer mensen bereiken, informeren en overtuigen. “Ik denk dat Voka in de voorbije 15 jaar bij ondernemers en beleidsmensen naam heeft gemaakt, maar daarbuiten houdt het op. Ik zou het groot publiek graag meer vertrouwd maken met de organisatie en de rol van Voka. Wij vertegenwoordigen niet alleen de ondernemers maar via onze bedrijven ook de gezinnen van de werknemers. ”
 
Jef Wittouck wil de interne Voka-bestuursorganisatie doen bewegen en een voorbeeldrol laten vervullen. “De top van Vlaamse ondernemingen kleurt nog steeds erg mannelijk”. Daarom wil hij werk maken van meer vrouwen in de bestuursorganen van Voka Oost-Vlaanderen. Ook jonge ondernemers wil hij nog meer betrekken bij de werking. 

Film Fest Gent 2023