Skip to main content

Je kunt niet zonder de anderen

  • 08/01/2020

Sommige jaartallen spreken tot de verbeelding.
Het Amerikaanse duo Zager and Evans scoorde vijftig jaar geleden een wereldhit met In the Year 2525, een naargeestig doembeeld over de dominantie van technologie en de hierdoor onvermijdelijke teloorgang van mens en aarde.
Zager and Evans bleek een one hit wonder en verdween geruisloos van het muzikale toneel. Een groot deel van hun enthousiaste publiek – het waren de hippiejaren -  zou later carrière maken in maatschappij en bedrijfswereld.

beste politici, het is hoog tijd om met onze toekomst te spreken

Jeff Witouck, voorzitter Voka - kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Het jaar 2020 spreekt geweldig tot mijn positieve verbeelding. Akkoord, wij wachten nagelbijtend af hoe de brexit eindelijk zijn beslag zal krijgen en of stokebrand Donald Trump zichzelf opvolgt als president van de Verenigde Staten. Misschien krijgen wij in het nieuwe jaar zelfs een federale regering, al kan dat ook in the year 2121 zijn.

De titel van ons lopend Oost-Vlaamse Voka-nieuwjaarprogramma 2020 “Praat u al met uw toekomst?” is niet toevallig gekozen. Ondernemers zijn altijd met de toekomst bezig. Mensen - jongeren en senioren - zijn steeds met hun toekomst en die van hun (klein)kinderen bezig. De toekomst, dat zijn geen lopende zaken. Wij roepen de beleidsmakers in ons land op om met ONZE toekomst te spreken. Want de toekomst is veelbelovend voor wie weet hoe ze aan te pakken. De zorg voor het klimaat, de digitale transformatie, de strijd tegen armoede en voor welvaart, dat alles biedt zoveel oplossingen, zoveel opportuniteiten. De uitdagingen zijn legio: vergrijzing, fiscale inefficiëntie, samenlevingsproblemen in steden, gebrekkige infrastructuur en mobiliteit, kreupel energiebeleid.

Je kunt niet zonder de anderenBeste politici, het is hoog tijd om met onze toekomst te spreken. 
Door de politieke crisis blijven belangrijke beslissingen en hervormingen uit. Inmiddels dateert de laatste Belgische begroting in evenwicht al van 2007 en bedraagt het structurele tekort van de federale overheid 2,1% van het bbp, of 10 miljard euro. Sommigen spreken van ‘een cultuur van slecht bestuur’. Wie geeft hen ongelijk?

Voor België komt het apocalyptische einde in het lied van Zeger and Evans vervaarlijk dichtbij.  Alleen een stabiele federale regering met een stevig akkoord biedt nog uitweg. Dat betekent: geen verhoging van de uitgaven met 8 miljard euro. Geen verhoging van de fiscale druk – daarin zijn wij nu al Europees vice-kampioen. Geen verderzetten van institutionele blokkades, maar een radicale afslanking en vereenvoudiging van de staatsstructuren.

In een wereld waar alles met alles en iedereen met iedereen verbonden is, zullen wij de uitdagingen ook samen moeten aanpakken. Burgers, beleidsmensen en bedrijven; voor hen geldt wat Zjef Vanuytsel, die andere troubadour, zo mooi verwoordde:

Want alleen ben je te klein en te bang 
Je kunt niet zonder de anderen

Ik wens u en al wie u lief en met u actief is, een geweldig twenty twenty.

Jef Wittouck
Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen