Skip to main content
Map

Jaaractieplan Project Services 2023

  • 07/12/2022

De Voka-Kamers van Koophandel hebben een uitgebreide dienstverlening. De concrete opdracht voor de Voka-Kamers is: Ondernemers helpen in het starten van een onderneming en hen helpen in hun groei binnen een geglobaliseerde economie.

In 2023 heeft het directiecomité Project VZW de zes volgende werven naar voor geschoven om deze opdracht waar te maken.

1. Duidelijk businessmodel

We hanteren een duidelijk businessmodel als leidraad voor onze projecten/dienstverlening waarbij onze USP Lerende Netwerken centraal staat.

Doel 1: hernieuwing contract ondernemerschap en structureel aanbod inclusief ondernemen succesvol voorbereiden en uitwerken.

Doel 2: nieuwe projecten steeds aftoetsen aan dit kader.
 

2. Kwaliteitsborgingssysteem

We werken aan een kwaliteitsborgingssysteem dat future proof is.

Huidige werking rond kwaliteitsborging blijft behouden en wordt versterkt. Daarnaast wordt een analyse uitgevoerd van bestaande tools en waar nodig bijgestuurd, en organiseren we opnieuw een roadshow doorheen het Vlaamse kamerlandschap om de omkadering van verschillende projecten en partnerschappen duidelijk te maken.

3. Communicatie

We zetten in op onze communicatie van al onze projecten/dienstverlening die de strategie ondersteunt om Voka in de markt te claimen als dé partner van ondernemers en starters en Voka te positioneren als relevante partner van de belangrijkste stakeholders.

4. Vlaams-brede events

We organiseren samen Vlaams-brede events met als doel onze starters/ondernemers een opportuniteit te bieden om te netwerken en te leren over de provinciegrenzen heen en ons erkenning te geven als sterke partner voor starters/ondernemers en ondernemend talent.

5. Datagedreven organisatie 

We maken werk van een datagedreven organisatie en onderzoeken welke relevante ICT-tools en technologieën zoals blockchain voor onze projecten/dienstverlening een meerwaarde kunnen betekenen.

6. Link tussen kenniscentrum en project vzw

We versterken onze projectwerking door een slimme samenwerking met het Voka Kenniscentrum.

>> Download jaaractieplan Project Services

AW_Welt_6stappenplan
IMU - vzw - INNI
IMU - vzw - VDAB
MK - ACS - oktober
Proximus
AW_ad whitevideo tech@venture
AW_Digitalisering
Film Fest Gent 2023
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - bebat
imu - vzw - tijd