Skip to main content
Map

Jaaractieplan Project Services 2022

  • 14/12/2021

In 2021 zette de Project Alliantie o.a. een nieuw digitaliseringsaanbod in de markt, behaalden we dankbare resultaten op vlak van duurzaam ondernemen en werkten we een intensievere communicatieaanpak uit. Belangrijke strategische partnerships werden hernieuwd en interne tools geprofessionaliseerd. Ook in 2022 blijft de Project-werking inzetten op sterk ondernemerschap op basis van 5 pijlers. 

1. Huidige engagementen uitvoeren - zowel naar kwaliteit als kwantiteit

De Voka-Alliantie versterkt onze leden bij het capteren van kansen in de (internationale) markt. We blijven verschillende trajecten, sessies, opleidingen, ... aanbieden die ondernemingen ondersteunen bij het optimaal inzetten van hun financiële & menselijke kapitaal, informatie en training rond nieuwe en bestaande technologieën, tools en kennis. Hierbij stellen we kwaliteit en monitoring voorop. 

Daarnaast zetten we ook specifiek in op sterke scaleups d.m.v. het in kaart brengen van hun noden (i.s.m. UAntwerpen), een nieuw product voor internationale tech scaleups en wederom de organisatie van de Entrepreneurship World Cup (door Voka West Vlaanderen). 

2. Realiseren van jaaractieplan Communicatie

Om het commercieel aanbod op een efficiënte manier te vermarkten, wordt een jaarprogramma communicatie opgezet. Daarbij wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk koppeling in bredere thema's die Voka vooropstelt (cfr. Plan Samen Groeien). 

Hierbij worden inclusief en duurzaam ondernemen als twee groeithema’s naar voor geschoven.

3. Strategische oefening Project vzw: naar een meerjarenplan

Om onze werking future proof te maken, zal het directiecomité Projecten een lange termijn visie ontwikkelen met daaraan gekoppeld een realistisch meerjarenplan.

4. Digitalisering werking & aanbod

Intern wordt sterk ingezet op verdere digitalisering van de eigen werking en het aanbod. Ook ons digitaliseringsaanbod naar de ondernemer toe wordt verder uitgerold en verankerd. 

5. Stakeholdermanagement 

Onze partnerships met VLAIO, FIT, ESF, en EFRO vormen de basis van een groot deel van ons aanbod. De relaties met hen blijven we stevig onderhouden en zoeken naar zoveel mogelijk uitwisseling. 

 

>> Download jaaractieplan Project Services

imu - vzw - salesforce
Proximus
imu - vzw - headoffice
AW_Welt_6stappenplan
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - Recupel
AW_Digitalisering