Skip to main content
  • Nieuws
  • Jaaractieplan Belangenbehartiging 2022

Jaaractieplan Belangenbehartiging 2022

  • 15/12/2021

Samen groeien vormt ook bij Belangenbehartiging de rode draad. In 2022 ligt de focus op impactvolle lobby met scherpe doelstellingen, meer interactie met ondernemingen en intensievere interne samenwerking met o.a. de Kamers alsook MarCom. 

1. Lobby met meer impact

•    Netwerk van influencers en opinion leaders uitbouwen
•    Goede voorbeelden van bedrijven in kaart brengen om onze lobby en communicatie te versterken
•    Gecoördineerde aanpak ledenenquêtes binnen de Voka Alliantie

2. Lobbyscorecards nieuwe stijl

•    Thematische indeling en rode draad voor onze lobbyacties in 2022
•    Actievere monitoring en beleidsopvolging

3. Voorbereiding memorandum verkiezingen 2024

•    Agendasetting in 2022-2023 opstarten met de blik op 2030

4. Ronde van Vlaanderen Kenniscentrum – Voka Kamers

•    Bouwen aan een sterkere band op het vlak van belangenbehartiging

5. Voka-zomerstages

•    Een topproduct dat we nog beter kunnen koppelen aan ons eigen Voka-verhaal en lobbyprioriteiten

6. Uitrol Plan Samen Groeien 

•    In co-creatie met de ganse Voka Alliantie
•    Nieuwe aanpak van onze Voka Papers om meer te wegen op de politieke en publieke agenda

 

>> Download het Jaaractieplan Belangenbehartiging 2022
 

Gosselin
Welt white paper
Advertentie Vermant - mei
IMU - vzw - De Tijd
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
Proximus