Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Jaaractieplan Account Management 2023

Jaaractieplan Account Management 2023

  • 07/12/2022

2022 was een disruptief jaar. Enerzijds post corona, anderzijds is de economische neergang op het eind van het jaar al voelbaar. Toch was het het jaar met de beste resultaten ooit, zowel in aangroei leden als in inkomsten via de lidgelden.

It's a people's business

2023 kondigt zich bijzonder uitdagend aan gezien de onzekere economische toestand waarin we vertoeven. Om deze het hoofd te bieden zal er op alliantieniveau volop ingezet worden op retentie om de ledenuitval zo klein mogelijk te houden en daarbij absolute focus op ledencategorieën 3-10.

Aan de andere kant willen we ook de ledenaangroei verder bestendigen en gaan we voor 125 nieuwe leden in diezelfde categoriën 3-10. We gaan onze digitale meetinstrumenten verder uitbouwen in Power BI en tot slot onze interne samenwerking die de afgelopen jaren tot mooie resultaten geleid heeft, verder stroomlijnen. Een uitdagend jaar dus!

1. Retentie: focus op persoonlijk contact

Doelstelling: vertrekkers in categorie 3-10 onder de 5% houden.

2. Prospectie: verder op de ingeslagen weg

Doelstelling: netto stijging van aantal leden in categorie 3-13 met 125

3. Power BI: sharing is caring

Doelstelling: grotere inzet en doelgericht gebruik van PowerBI-rapporten

4. Interne organisatie

Benchmarking voor regionale accountwerking, samenwerking intensifiëren op PRIME-niveau, focus op leren van elkaar. 

 

>> download het Jaaractieplan Account Management 
 

imu - vzw - tijd
AW_ad whitevideo tech@venture
Film Fest Gent 2023
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
MK - ACS - oktober
AW_Welt_6stappenplan
IMU - vzw - INNI
imu - vzw - bebat
AW_Digitalisering
IMU - vzw - VDAB