Skip to main content
  • Nieuws
  • Iran: de impact van Trump's beslissingen op u

Iran: de impact van Trump's beslissingen op u

  • 18/05/2018

Op 8 mei besloot President Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit het Nucleaire Akkoord met Iran. Deze deal uit 2015 moest verhinderen dat Iran zich verder zou ontwikkelen tot een nucleaire mogendheid en werd gesloten tussen Iran en Frankrijk, China, de EU, Duitsland, Rusland, het VK en de VS. Het is dus deze laatste die zich nu heeft teruggetrokken uit de overeenkomst. 

Iran

Samen met de terugtrekking voert de VS opnieuw economische sancties in. Overheden en bedrijven krijgen wel nog even de tijd, want de invoering moet pas binnen de 90 (6 augustus) of 180 dagen (4 november) rond zijn. Voor de impact van die sancties, moeten we een onderscheid maken tussen Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven.

Voor Amerikaanse bedrijven (of ondernemingen met een link hiermee, bvb. dochterondernemingen in Europa) geldt dat binnen de 90 dagen de handel in goud, staal, aluminium, kolen en voertuigen moet worden stopgezet. Ook de volledige financiële handel met Iran moet tegen dan tot een einde zijn gekomen. Vanaf november komen daar nog andere sectoren bij, zoals de scheepvaart, de olie-industrie en de energiesector.

Voor niet-Amerikaanse bedrijven (dus zonder een link met de VS) zijn de gevolgen vandaag nog onduidelijk. President Trump dreigt ermee om ook deze bedrijven te sanctioneren wanneer ze hun handel met Iran verder zetten. De impact zou dan ook groot kunnen zijn.

De EU laat het hier niet bij en heeft op 17 mei de zogenaamde ‘blokkeringswet’ van 1996 onder het stof gehaald. De Europese regeringsleiders willen kost wat kost vermijden dat Europese bedrijven lijden onder de Amerikaanse sancties. Door deze wet kunnen Europese bedrijven sancties van derde landen naast zich neerleggen (het is de facto zelfs ‘verboden’ ze op te volgen). Bovendien zou mogelijks geleden schade door de sancties ook nog vergoed kunnen worden. Daarnaast heeft de EU ook opdracht gegeven aan de Europese Investeringsbank om financiering van activiteiten in Iran mogelijk te maken.

Hoe en wat dit concreet zal betekenen is vandaag nog niet duidelijk. Dit zal in de komende weken moeten blijken. Alleszins is er nu een periode van 2 maanden waarin de Commissie en het Parlement hun feedback mogen geven op deze plannen, waarna de maatregelen van kracht worden.

Zodra er meer nieuws is, zullen we hier opnieuw over communiceren.  

Ohja, los van deze discussie, is er deze week bekend geraakt dat de EU op een hele reeks producten extra invoerheffingen zal doorvoeren als antwoord op eerdere tariefverhogingen vanuit de Amerikaanse zijde.