Skip to main content

Inzicht in 2017

  • 23/05/2018

Jaarverslagen zijn er om inzicht te krijgen in de werking van een bedrijf of organisatie. Dat is ook zo bij Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Het zet ieder van ons jaarlijks aan het rekenen. Hoeveel events hebben we georganiseerd? Hoeveel mensen hebben elkaar daar ontmoet? De cijfers die ik zie, zijn voor mij als kersvers voorzitter toch alvast indrukwekkend!

Neem nu het aantal bedrijven dat we hebben bijgestaan in het vinden van mobiliteitsoplossingen. Dat zijn er maar liefst 227! We stuurden 142 berichten over nakende wegwerkzaamheden en hinder om u zo te informeren over faseringen, omleidingsroutes en timing van werkzaamheden bij u in de buurt. 250. Dat is het aantal prille ondernemers dat onze organisatie vorig jaar heeft begeleid bij het start-upproces. Dát is meer dan eender welke start-upwerking in onze regio!

Terwijl duaal leren nog maar in de kinderschoenen staat in ons land, is de Kamer er toch in geslaagd op eigen houtje met twee scholen en zeven bedrijven 41 studenten in een succesvol pilootproject te begeleiden, dat is misschien wel beter dan sommige gesubsidieerde projecten denk ik dan.

Of misschien kreeg u wel een van de 109.125 oorsprongcertificaten die uw goederen begeleiden naar het buitenland, of hielp ons internationaal departement u verder door het juiste antwoord te formuleren op een van de 322 individuele vragen die bij hen binnenkwamen in 2017?

Maar in het jaarverslag van de Kamer is het toch ook de gewoonte om als voorzitter even vooruit te blikken. In de eerste plaats is er het Routeplan 2020. Sinds 2012 werd aan de realisatie van dit plan hard gewerkt en werden een aantal werven in gang gezet. Het is de komende maanden tijd om te evalueren welke thema’s bijgestuurd moeten worden, welke net minder aandacht nodig hebben of juist meer.

De tweede belangrijke uitdaging waar onze regio voor staat, is de disruptie die de digitale revolutie met zich meebrengt. Voor mij is het duidelijk dat de smart industrie zich organiseert en economische modellen opstelt die de markt zullen herverdelen. De komende twee à drie jaar zullen voor veel bedrijven beslissend zijn of ze competitieve spelers blijven in de markt van morgen.

Waar mijn aandacht ook naar uit zal gaan, is het vermarkten van de stad Antwerpen. Er beweegt erg veel in Antwerpen en de brede regio. Zij die er regelmatig komen, zien dat. Maar ook bij wie Antwerpen onder de radar blijft, zouden we onze vernieuwde stad onder de aandacht moeten brengen. En dat zowel in binnen- als buitenland. Deze mooie stad in Vlaanderen zou een trekpleister moeten worden waar mensen van heinde en ver naartoe komen om te handelen, te werken en zeer zeker ook om te genieten. Dit is een thema waar we zeker ons steentje aan kunnen bijdragen het komende jaar.

Jo De Backer
voorzitter

Lees het digitaal jaarverslag hier of bekijk ons filmpje.

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper
Gosselin