Skip to main content
  • Nieuws
  • "Investeringen op privaat domein zijn essentieel om doelstelling te behalen"

"Investeringen op privaat domein zijn essentieel om doelstelling te behalen"

  • 01/07/2021

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil deze legislatuur maar liefst 30.000 extra laadpunten (CPE) voor publieke laadinfrastructuur uitrollen over Vlaanderen. Ze voorziet daarvoor 30 miljoen euro.

Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit

U wil 30.000 extra laadequivalenten (CPE) in Vlaanderen uitrollen tegen 2030. Is dat niet te ambitieus?

“Het klopt dat de doelstelling ambitieus is maar gelukkig ben ik dat ook. De omschakeling naar zero-emissievoertuigen is een absoluut streefdoel als we de klimaatdoelstellingen willen halen. De transitie naar volledig elektrische personenvoertuigen zal de komende jaren een feit worden. Dat vraagt om een globale, ondersteunende beleidsaanpak met een breed spectrum aan maatregelen, waarin de versnelde uitbouw van (snelle) laadinfrastructuur het speerpunt zal zijn. Via de relancemiddelen voorzie ik 30 miljoen euro voor de uitrol. Het gaat hier om een duidelijke beleidskeuze.”

De federale regering heeft beslist dat vanaf 2026 alleen nog emissievrije bedrijfswagens van een fiscaalvriendelijk regime kunnen genieten. Bent u tevreden over die maatregel?

“Absoluut, die federale beslissing sluit perfect aan bij mijn beleid ter ondersteuning van elektrische voertuigen. Vorig jaar bracht ik op de Vlaamse regering al een conceptnota rond de uitrol van laadinfrastructuur. Het is dan ook zeker dat wij vanuit Vlaanderen er klaar voor zijn. Daarnaast was de federale beslissing ook gelijkaardig aan een van onze verkiezingspunten. Veel Vlamingen hebben hun auto nu eenmaal nodig voor het woon-werkverkeer, dus dan zie ik de bedrijfswagens liever versneld vergroend dan afgeschaft.”

“Ik wil de bestuurders van elektrische wagens het vertrouwen geven dat ze altijd snel en nabij kunnen laden.”

Het is uw ambitie om elke 25 km een snellader te voorzien. Waarom is dat zo belangrijk?

 “Ik wil de bestuurders van elektrische wagens het vertrouwen geven dat ze altijd snel en nabij kunnen laden. Zeker met de elektrificatie van de bedrijfswagens in het vooruitzicht, moeten we zorgen dat er overal snel geladen kan worden. Neem nu het voorbeeld van een vertegenwoordiger die voor zijn werk de hele dag op de baan is: die moet de zekerheid hebben dat hij vlot van punt a naar punt b raakt. Dat moet het comfort en de gemoedsrust over langere afstand garanderen. Zo komen er in Limburg al op korte termijn op 19 publieke plaatsen snellaadpalen bij.”

Maar toch wilt u liefst dat mensen thuis of op het werk laden?

“De snelladers dienen niet als vervanging van thuisladen, ze zijn complementair. Daarom blijf ik ook inzetten op een basisnetwerk van laadpunten op publiek domein voor mensen zonder een eigen laadpunt aan huis. Er wordt gewerkt aan een kader om onder meer sneller laadeilanden te kunnen plaatsen in stadscentra. Thuis duurt het laden vaak ook langer, terwijl je via een snellader je wagen voor 80% kunt opladen in amper een halfuur tot een uur tijd. Een pak sneller dus, daarom zet ik binnen ‘Clean Power for Transport’ ook sterk in op voldoende snellaadinfrastructuur.”

Is er dan ook een verschil tussen een laadpaal op je oprit en snelladers op parkings of bedrijventerreinen?

“Ja, meer dan de helft van de Vlamingen heeft geen eigen oprit en kan dus ook geen laadpaal installeren. Daarom moeten we ook inzetten op collectieve oplaadpunten. Dat kan gaan over een plek die de gemeente ter beschikking stelt of een bedrijf. Momenteel werk ik ook aan potentieelkaarten. Die dienen als tool voor lokale besturen om laadpunten sneller te realiseren. Maar ik wil ook onze bedrijven en ondernemers faciliteren, want investeringen op privaat domein zijn essentieel om tot het beoogde aantal publieke laadpunten te komen.”

Dus u doet een warme oproep aan onze Limburgse bedrijven en ondernemers om te investeren in (semi-)publieke laadinfrastructuur?

“Inderdaad, een ideaal moment dus om een interview te doen met ‘Bedrijvig Limburg’. Ik geloof in samenwerking op alle niveaus en weet dat onze Limburgse ondernemers ook sterk de kaart van duurzaamheid trekken. Samen kunnen we de krachten bundelen om e-mobiliteit ook in Limburg een boost te geven. Hiervoor heb ik dan ook eind mei de projectoproep (semi) publieke laadinfrastructuur op privaat domein gelanceerd, goed voor een bedrag van 3 miljoen euro.”

De projectoproep richt zich op laadinfrastructuur die minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk is. Zijn er nog andere voorwaarden?

 “Het kan gaan over parkings aan horeca, supermarkten maar evengoed ook om tankstations. Het belangrijkste is dat iedereen er moet kunnen laden. Daarnaast moet er groene stroom gebruikt worden en moet de statische en dynamische info over de oplaadpunten gedeeld worden. De bestuurder moet zo de nodige informatie krijgen over het laadpunt: is er een wachttijd, wat is de prijs, wat is het vermogen,…”

Waar kunnen bedrijven zich inschrijven voor de projectoproep?

“De oproep werd gelanceerd via www. milieuvriendelijkevoertuigen.be en de aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 september 2021. De subsidie bedraagt 20% van de kostprijs, geplafonneerd op 1000 euro per CPE. De projecten moeten bovendien ook binnen de 2 jaar gerealiseerd worden.”

Inschrijven voor de projectoproep?

www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

Circuit Zolder