Skip to main content
  • Nieuws
  • Interpretatie MER-plicht doorvoeropslagplaatsen

Interpretatie MER-plicht doorvoeropslagplaatsen

  • 23/04/2020

Volgens een recente interpretatie van het team Milieueffectenrapportage (Departement Omgeving van de Vlaamse overheid) is de aanleg van doorvoeropslagplaatsen in de haven onderhevig aan de MER-plicht. Het gaat hierbij om doorvoeropslagplaatsen waar goederen worden overgeladen op andere transportmodi. 

Het team MER staaft deze interpretatie met het argument dat deze overslagactiviteit een grote mobiliteitsimpact kan teweegbrengen.
Concreet betekent dit dat voor de aanleg van deze terreinen er een project-MER (of een ontheffing) moet gemaakt worden, indien het over een terrein gaat van 5 hectare of meer. Voor kleinere terreinen is een MER-screening nodig. 
Aangezien deze bijkomende verplichting een vertraging van de vergunningsaanvraagdossiers met zich kan meebrengen, heeft Alfaport Voka het team MER gecontacteerd voor een overleg. Bedoeling is om samen een pragmatische oplossing te vinden voor de manier waaropdeze wetgeving moet worden geïnterpreteerd. 
Alfaport Voka heeft ook via de Europese belangenorganisatie Feport een bevraging georganiseerd om na te gaan hoe deze Europese richtlijn in de andere EU-havens wordt toegepast.  Uit een eerste, beperkte, analyse kwam naar voren dat Vlaanderen deze wetgeving strenger heeft omgezet dan in de andere lidstaten. 
 

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

VZW_IMU_GROUPS
Welt white paper
Proximus
Ontdek onze vacatures!
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Gosselin
IMU - Altez 0110
IMU - Sport Vlaanderen