Skip to main content
  • Nieuws
  • Interpretatie bijlage Milieueffectrapport

Interpretatie bijlage Milieueffectrapport

  • 28/01/2021

Na verder overleg met het Team MER en het finaliseren van de juridische analyse, is er een akkoord over de interpretatie en toepassing van deze wetgeving. 

Deze wet is enkel van toepassing bij de aanleg van terreinen met een oppervlakte van meer dan 5 hectare waar er een overlading van goederen plaatsvindt van de ene vervoersmodus op de andere. Het Team MER zal hierover een gerichte communicatiecampagne opstarten.

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Imu Salesforce
Ontdek onze vacatures!
Welt white paper
IMU Multiburo
Proximus