Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Interpretatie bijlage Milieueffectrapport
mer
  • 28/01/2021

Interpretatie bijlage Milieueffectrapport

Na verder overleg met het Team MER en het finaliseren van de juridische analyse, is er een akkoord over de interpretatie en toepassing van deze wetgeving. 

Deze wet is enkel van toepassing bij de aanleg van terreinen met een oppervlakte van meer dan 5 hectare waar er een overlading van goederen plaatsvindt van de ene vervoersmodus op de andere. Het Team MER zal hierover een gerichte communicatiecampagne opstarten.

Contactpersoon

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Proximus
Welt white paper
Gosselin