Skip to main content
  • Nieuws
  • Internationale benchmark: gemeentefusies

Internationale benchmark: gemeentefusies

  • 13/04/2018

Fusies

De Vlaamse regering ondersteunt vrijwillige gemeentelijke fusies. Zo biedt ze fuserende gemeenten een financiële fusiebonus. Mede door deze ondersteuning hebben vijftien Vlaamse gemeenten het initiatief genomen om op 1 januari 2019 samen te smelten tot zeven nieuwe gemeenten.

Fusies van gemeenten zijn niet enkel in Vlaanderen aan de orde. Bij nader toezien blijkt dat zowat alle landen de voorbije jaren opschalingsoperaties kenden. Daarbij zijn verschillende aanpakken gevolgd. Nederland opteert al lang voor een louter vrijwillige aanpak die heeft geleid tot een continu proces van 'herindelingen'. Het aantal gemeenten daalde zo geleidelijk van 994 in 1960, over 672 in 1990, 537 in 2000 tot 308 op 1 januari 2018.

Frankrijk kende de jongste jaren enkele fusiegolven. Zo gingen begin dit jaar 573 gemeenten op in 181 nieuwe.

Interessant is de Deense benadering. In 2007 vond daar een 'Big Bang'-fusie-operatie plaats. De 278 gemeenten kregen zes maanden tijd om afspraken te maken met een fusiepartner. Sinds de herindeling resteren er slechts 98 gemeenten. Opschaling was er noodzakelijk omdat de lokale besturen heel wat persoonsgebonden bevoegdheden kregen toebedeeld.

IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - OBD